Eksperti, kuri veica projektu ekspertīzes 2013.gadā

8-04-2014

Eksperti, kuri veica projektu ekspertīzes 2013.gadā

 

Vārds                Uzvārds

Līga                  Aberberga-Augškalne

Andris               Actiņš

Juris                  Aigars

Juris Imants       Aivars

Rudīte               Andersone

Bruno                Andersons

Jana                  Andžāne

Andrejs             Aņiskevičs

Jānis                 Auziņš

Silvija                Ābele

Maksims            Balalaikins

Ineta                  Balode

Maija                 Balode

Biruta                Bankina

Voldemārs         Barkāns

Jānis                 Bārzdiņš

Nelli                  Batenko

Māris                 Bērziņš

Ērika                 Bizdēna

Elmārs              Blūms

Juris                  Blūms

Dmitrijs             Bočarovs

Juris                  Borzovs

Jānis                 Brauns

Maija                 Burima

Sarma               Cakula

Andrejs             Cēbers

Zane                 Cunska

Svetlana            Čapenko

Kārlis                Čerāns

Rudīte               Čevere

Maija                 Dambrova

Zanda               Daneberga

Jurijs                 Dehtjars

Džineta              Dimante

Antonija             Dindune

Andris               Dišlers

Signe                Dobelniece

Simona             Doniņa

Ina                    Druviete

Uga                   Dumpis

Egīls                 Dzelzītis

Pārsla               Eglīte

Aivars               Endziņš

Andrejs             Ērglis

Donāts              Erts

Inese                 Folkmane

Elīna                 Gaile-Sarkane

Aleksandrs        Gailums

Tālis                  Gaitnieks

Zanda               Gavare

Guntis               Gerhards

Egīls                 Ginters

Jānis                 Grabis

Aleksandrs        Grakovskis

Modris              Greitāns

Arnis                 Gulbis

Deniss              Hanovs

Olita                  Heisele

Ģederts             Ieviņš

Laila                  Ikase

Aigars               Indriksons

Andris               Jakovičs

Ingrīda               Jakušonoka

Līga                  Jankevica

Ēriks                 Jankevics

Baiba                Jansone

Juris                  Jansons

Ēriks                 Jēkabsons

Daina                Jonkus

Igors                 Kabaškins

Harijs                Kalis

Andra                Kalnača

Kaspars            Kalniņš

Valdis               Kaļķis

Atis                   Kapenieks

Vjačeslavs         Kaščejevs

Aleksejs            Kataševs

Valerjans           Kauss

Andris               Kazāks

Jeļena               Kirilova

Ilze                    Klincāre

Jānis                 Kloviņš

Māris                 Kļaviņš

Māris                 Knite

Jevgenijs           Kopitovs

Svetlana            Kozireva

Juris                  Krizbergs

Arta                   Kronberga

Angelika            Krūmiņa

Janīna               Kursīte-Pakule

Gunta                Ķizāne

Nataļja               Lāce

Gunārs              Lācis

Skaidrīte            Lasmane

Gustavs            Latkovskis

Ludmila             Leite

Līga                  Lepse

Normunds         Līcis

Imants               Liepa

Edgars              Liepiņš

Renāte              Ligere

Ināra                  Logina

Aivars               Lorencs

Agita                 Lūse

Vadims             Mantrovs

Andrejs             Matvejevs

Pēteris              Mekšs

Ligita                 Melece

Remo                Merijs-Meri

Gaļina               Merkurjeva

Sandra              Meškova

Aleksandrs        Mičko

Edvīns              Miklaševičs

Donāts              Millers

Andris               Morozovs

Ruta                  Muceniece

Indriķis              Muižnieks

Rūta                  Muktupāvela

Leonīds             Novickis

Gotfrīds            Noviks

Grigorijs            Oļevskis

Sergejs             Osipovs

Jānis                 Osis

Jurijs                 Ozoliņš

Līga                  Paura

Māra                 Pilmane

Irina                   Pilvere

Boriss               Poļakovs

Juris                  Prikulis

Vladislavs         Pugačevs

Aldis                 Puķītis

Aivita                Putniņa

Silvija                Radzobe

Elmārs              Rancāns

Renāte              Ranka

Aleksandrs        Rapoports

Īzaks                 Rašals

Dace                 Rezeberga

Una                   Riekstiņa

Uldis                 Rogulis

Nils                   Rostoks

Māra                 Rubene

Ingrīda               Rumba-Rozenfelde

Mārtiņš              Rutkis

Antons              Ruža

Irēna                  Saleniece

Ineta                  Salmane

Alīda                 Samuseviča

Antans Sauļus   Sauhats

Jānis                 Sīlis

Linards              Skuja

Juris                  Soms

Voldemārs         Spuņģis

Jeļena               Staburova

Anita                 Stašulāne

Pēteris              Stradiņš

Solvita              Strāķe

Anatolijs            Šarakovskis

Pēteris              Šipkovs

Jānis                 Šīre

Artūrs                Škute

Vairis                Štrauss

Ilze                    Štrumfa

Māris                 Tamanis

Kaspars            Tārs

Māris                 Taube

Uldis                 Teibe

Ēriks                 Tilgalis

Andris               Tolks

Arnis                 Treimanis

Anatolijs            Truhins

Māris                 Turks

Jānis                 Valeinis

Ivars                  Vanadziņš

Andrejs             Vanags

Juris                  Vanags

Elīna                 Vasiļjeva

Andrejs             Veisbergs

Gunārs              Vērdiņš

Māra                 Vidnere

Ludmila             Vīksna

Inta                   Volodko

Inese                 Vorončuka

Ilmārs                Zālīte

Andris               Zeltiņš

Brigita               Zepa

Andris               Zicmanis

Imants               Ziemelis

Līga                  Zvejniece

Aija                   Žileviča

Aivars               Žūriņš