Nr. 19-2-1. 17.04.2014. Par eksperta tiesību piešķiršanu

22-04-2014

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 19-2-1

Rīgā, 2014.gada 17. aprīlī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1. Jānis Balodis Būvzinātne Ģeodēzija
2. Gatis Bažbauers Enerģētika  .
3. Dmitrijs Bezrukovs Astronomija .
4. Andra Blumberga Enerģētika  .
5. Kārlis Čerāns Datorzinātne  .
Informācijas tehnoloģija  .
6. Vladimirs Čuvičins Enerģētika  .
7. Mudrīte Daugaviete Mežzinātne  .
8. Māris Daugavietis Mežzinātne  .
9. Valērijs Dombrovskis Pedagoģija  .
10. Aija Eglīte Ekonomika  .
11. Zigrīda Frīde Literatūrzinātne  .
12. Viktors Gavrilovs Fizika Kondensētās vides fizika
13. Aleksandrs Glazs Informācijas tehnoloģija  .
14. Svetlana Guseva Pedagoģija  .
15. Ināra Kantāne Vadībzinātne  .
16. Ansis Klūga Transports un satiksme Gaisa transports un infrastruktūra
Elektronika un telekomunikācijas  .
17. Mārīte Kravale-Pauliņa Pedagoģija  .
18. Vilnis Krēsliņš Enerģētika  .
19. Aleksandrs Ļvovs Enerģētika  .
20. Māris Mihelsons Medicīna Ķirurģija
21. Liene Ņikitina-Zaķe Bioloģija Molekulārā bioloģija
22. Eridiana Olehnoviča Pedagoģija  .
23. Agnese Ozoliņa Medicīna Anestezioloģija un reanimatoloģija
24. Ainārs Paeglītis Transports un satiksme  .
25. Dmitrijs Pikuļins Elektronika un telekomunikācijas  .
26. Claudio Rochas Enerģētika  .
27. Marika Roša Enerģētika  .
28. Antans Sauļus Sauhats Enerģētika  .
29. Natālija Sergejeva Matemātika  .
30. Ivars Veidenbergs Enerģētika  .
31. Gunārs Vērdiņš Mašīnzinātne  .
32. Edgars Vīgants Enerģētika  .
33. Ilze Vircava Ģeoloģija  .
34. Irina Voronova Vadībzinātne  .
35. Vitolds Zahars Juridiskā zinātne  .
36. Aivars Žandeckis Enerģētika  .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2017. gada 17.aprīlim.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Jeļena Koroļeva Valodniecība .

2.

Anatolijs Kuzņecovs Valodniecība .

3.

Valērijs Praude Ekonomika .

4.

Līga Rasnača Socioloģija .

5.

Valērijs Reingolds Juridiskā zinātne .

6.

Rita Sarma Lauksaimniecības zinātne Lopkopība

7.

Marina Sumbarova Juridiskā zinātne .

8.

Oļegs Užga-Rebrovs Informācijas tehnoloģija .

9.

Irina Voronova Ekonomika .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2015. gada 17.aprīlim.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš
Zinātniskā sekretāre M.Bundule

Pedējā atjaunošana 9-05-2014