Nr. 20-2-1. 15.05.2014. Par eksperta tiesību piešķiršanu

16-05-2014

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 20-2-1

Rīgā, 2014.gada 15.maijā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1. Arnis Āboliņš Medicīna Patoloģija
2. Aleksandrs Andronovs Matemātika  .
Informācijas tehnoloģija  .
3. Guntars Balodis Elektronika un telekomunikācijas  .
4. Ģirts Barinovs Fizika Teorētiskā fizika
5. Ivars Biļinskis Datorzinātne  .
6. Baiba Briede Pedagoģija  .
7. Aija Dudkina Psiholoģija  .
8. Manuel J. Fernandes Gonzalez Pedagoģija  .
9. Viktors Hausmanis Mākslas zinātne Teātra un kino vēsture un teorija
10. Olita Heisele Bioloģija Molekulāra bioloģija
11. Andra Kalnača Valodniecība  .
12. Benedikts Kalnačs Mākslas zinātne Teātra un kino vēsture un teorija
13. Jānis Kalnačs Materiālzinātne Materiālfizika
14. Jānis Kaminskis Būvzinātne Ģeodēzija
15. Janīna Kursīte Mākslas zinātne Kultūras teorija
16. Leonīds Lepins Matemātika  .
17. Aleksandrs Livšics Fizika Ķīmiskā fizika
18. Ilze Lokmane Valodniecība  .
19. Marina Marčenoka Pedagoģija  .
20. Inese Martinsone Medicīna Sabiedrības veselība
21. Lana Migla Enerģētika  .
22. Antons Mislēvičs Informācijas tehnoloģija  .
23. Inese Muzikante Psiholoģija  .
24. Jurijs Ozoliņš Ķīmijas inženierzinātne Vispārīgā ķīmijas tehnoloģija
Vides zinātne Vides inženierzinātne
25. Elīna Pajuste Ķīmija  Fizikālā ķīmija, radiācijas ķīmija
26. Anita Pipere Pedagoģija  .
27. Jeļena Reste Medicīna Sabiedrības veselība
28. Ženija Roja Medicīna Sabiedrības veselība
29. Atis Skudra Fizika Lāzeru fizika un spektroskopija
30. Dagmāra Sprūdža Medicīna Sabiedrības veselība
31. Ligita Stramkale Pedagoģija  .
32. Inga Straupe Mežzinātne  .
33. Ivars Vanadziņš Medicīna Sabiedrības veselība
34. Tija Žvagule Medicīna Sabiedrības veselība

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2017. gada 15.maijam.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Juris Borzovs Datorzinātne

 .

2.

Andris Grīnfelds Vadībzinātne Izglītības vadība

3.

Andris Jumtiņš Medicīna Ortopēdija

4.

Gatis Ozoliņš Folkloristika

 .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2015. gada 15.maijam.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš
Zinātniskā sekretāre M.Bundule