Nr. 21-2-1. 12.06.2014. Par eksperta tiesību piešķiršanu

13-06-2014

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 21-2-1

Rīgā, 2014.gada 12.jūnijs

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1. Dana Beļakova Materiālzinātne Tekstila un apģērbu tehnoloģija
2. Veronika Bikse Ekonomika .
Vadībzinātne Izglītības vadība
3. Irīna Boiko Mašīnzinātne .
4. Arkādijs Borisovs Transports un satiksme Telemātika un loģistika
5. Sergejs Čapulis Pedagoģija .
6. Ainārs Dimants Komunikācijas zinātne .
7. Līga Gaile Būvzinātne .
8. Inese Gobiņa Medicīna Sabiedrības veselība
9. Aleksandrs Grakovskis Transports un satiksme Telemātika un loģistika
10. Ivars Ijabs Politoloģija .
11. Irina Jackiva Transports un satiksme Telemātika un loģistika
12. Merija Jirgensons Informācijas tehnoloģija E-studiju tehnoloģija un pārvaldība
13. Igors Kabaškins Transports un satiksme Telemātika un loģistika
14. Edyta Kalinska-Nartiša Ģeoloģija .
15. Gunta Kalvāne Ģeogrāfija .
16. Jānis Kleperis Fizika Cietvielu fizika, pusvadītāju fizika, materiālu fizika
17. Jevgeņijs Kopitovs Transports un satiksme Telemātika un loģistika
18. Silvija Kukle Materiālzinātne Tekstila un apģērbu tehnoloģija, polimēri un kompozītmateriāli
19. Jurijs Merkurjevs Transports un satiksme Telemātika un loģistika
20. Nikolajs Nečvaļs Transports un satiksme Telemātika un loģistika
21. Leonīds Novickis Transports un satiksme Telemātika un loģistika
22. Jurijs Paramonovs Mehānika .
Mašīnzinātne .
23. Ingars Reinholds Ķīmija Fizikālā ķīmija
24. Dace Rezeberga Medicīna Ķirurģija
25. Dainis Edgars Ruņģis Lauksaimniecības zinātne .
26. Una Soboļeva Medicīna Stomatoloģija
27. Juris Soms Ģeoloģija .
28. Andris Sprūds Politoloģija .
29. Vladimirs Šestakovs Transports un satiksme Gaisa transports un infrastruktūra
30. Valdis Tēraudkalns Teoloģija un reliģijas zinātne .
31. Jurijs Tolujevs Transports un satiksme Telemātika un loģistika
32. Ausma Viļumsone Materiālzinātne Tekstila un apģērbu tehnoloģija
33. Inese Ziemele Materiālzinātne Tekstila un apģērbu tehnoloģija

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2017. gada 12.jūnijam.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Zane Bičevska Datorzinātne .

2.

Edgars Brēķis Ekonomika .

3.

Juris Dambis Arhitektūra .

4.

Sergejs Osipovs Ķīmija Analītiskā ķīmija

5.

Baiba Trinīte Medicīna Veselības aprūpe

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2015. gada 12.jūnijam.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš
Zinātniskā sekretāre M.Bundule