Nr. 22-2-1. 10.07.2014. Par eksperta tiesību piešķiršanu

11-07-2014

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 22-2-1

2014.gada 10.jūlijā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1. Ivars Austers Psiholoģija .
2. Andra Fernāte Sporta zinātne .
Pedagoģija .
3. Jānis Kapenieks Informācijas tehnoloģijas E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība
4. Kārlis Ketners Elektrotehnika .
5. Inese Kivleniece Bioloģija Ekoloģija
6. Ilze Priedīte Enerģētika .
7. Svetlana Ušča Pedagoģija .
8. Nikolajs Vasiļjevs Matemātika .
9. Andra Zvirbule-Bērziņa Ekonomika .
Vadībzinātne .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2017. gada 10.jūlijam.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Leonīds Čupriks Sporta zinātne .

2.

Aivars Vilnis Krastiņš Vadībzinātne .

3.

Aina Strode Pedagoģija .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2015. gada 10.jūlijam.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš
Zinātniskā sekretāre M.Bundule