ES 7. Ietvarprogrammas projekts INNOVAGE 2

2-10-2014

Rīgā, 2014.g. 25.septembrī norisinājās ES 7.Ietvarprogrammas projekta „Social Innovations Promoting Active and Healthy Ageing" - INNOVAGE 2. forums.

Projekta INNOVAGE (2012.-2015., Nr.306058) mērķis ir veiksmīgāko sociālo inovāciju noteikšana un atbalsts to ieviešanai, reaģējot uz sabiedrības novecošanās izaicinājumiem Eiropas Savienībā. Projekta rezultāti būs ieguldījums pirmās ES Inovāciju partnerības „Aktīva un veselīga novecošanās" (EIP AHA) realizācijā. Projekta koordinators - Šefīldas universitāte. Latvijas puses partneris projektā INNOVAGE ir Latvijas Zinātnes padome, projekta vadītāja - profesore I. Ozolanta.

Forumu vadīs profesore Vappu Taipale, bijusī Somijas labklājības ministre, kura šodien vada virkni Eiropas līmeņa ekspertu un padomdevēju grupu novecošanās un sociālās iekļaušanas jomā.

Sociālo inovāciju loma īpaši aktualizējusies diskusijās par Eiropas Sociālā fonda ieguldījumu ilgtspēju. Jaunā plānošanas perioda 2014.-2020.g. dokumentos ES dalībvalstīm tiek rekomendēts tiešā veidā atspoguļot sociālās inovācijas aspektu partnerības līgumos un operacionālās programmās, īpaši saistībā ar sabiedrības novecošanos. Ar ES regulu 1296/2013 izveidota īpaša ES Centrālā Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma (EaSI), kurai būs koordinējoša loma attiecībā pret decentralizētajiem struktūrfondu ieguldījumiem sociālajā sfērā. Sociālās inovācijas dominēs ietekmes novērtējumos (impact assessment), kuru loma jaunajā plānošanas periodā būtiski pieaugs.

Projekts INNOVAGE ir pētniecisks projekts (finansēts no ES 7. Ietvarprogrammas Veselības prioritātes). Tā ietvaros tiek pētīta sociālo inovāciju rašanās, nostiprināšanās un izplatīšanās kā veselības, sociālo un cilvēkzinātņu kopdarbības rezultāts. Īpaša vērība tiek pievērsta sociālās inovācijas procesa iespējām, bet arī robežām sabiedrības novecošanās radīto izaicinājumu līdzsvarošanā.

Plānošanas un rīcības politikas ietvaros bieži trūkst izpratnes par to, kas tiek saprasts ar sociālām inovācijām: kādi ir nosacījumi, lai formālu vai neformālu sadarbības formu uzskatītu par sociālo inovāciju. Taču šīs zināšanas būs nepieciešamas ne tikai akadēmiskajiem zinātniekiem, bet jo īpaši sociālajos procesos iesaistītajiem politikas veidotājiem, likumdošanas procesa dalībniekiem, lielapjoma projektu vadītājiem.

INNOVAGE forumā īpaši tiks uzsvērtas sociālās inovācijas šādās jomās:

1) mājokļi veciem cilvēkiem,

2) informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atbalstītas dzīves telpa, autonomā funkcionēšana,

3) vecu cilvēku mobilitāte, aptaukošanās un diabēta profilakse,

4) ilgtermiņa aprūpe.

Foruma pirmajā daļā plenārsēdes formātā tiks sniegta informācija par aktuālo sociālās inovācijas procesā Eiropas Savienībā. Otrajā foruma daļā darba grupās tiks izvērtētas konkrētas sociālās inovācijas formas. Darba valoda - angļu.

Papildus informācija -

Pedējā atjaunošana 4-01-2016