Nr. 25-2-1. 18.09.2014. Par eksperta tiesību piešķiršanu

22-09-2014

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 25-2-1

2014.gada 18.septembrī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1. Vivita Baumane Ekonomika .
Geogrāfija Lietišķā ģeogrāfija un ģeomātika
2. Ieva Birka Politoloģija .
3. Konstantins Didenko Ekonomika .
Vadībzinātne .
4. Jānis Dirba Elektrotehnika .
5. Didzis Elferts Bioloģija Ekoloģija
6. Ēriks Geriņš Mašīnzinātne .
7. Jānis Grāvītis Materiālzinātne Koksnes materiāli un tehnoloģija
8. Agris Kamenders Vides zinātne Vides inženierzinātne
9. Inese Kašurina Materiālzinātne Tekstila un apģērbu tehnoloģija
10. Aivars Kaupužs Sporta zinātne .
11. Ligita Melece Ekonomika .
Vadībzinātne .
12. Iveta Mietule Ekonomika .
13. Līga Ozoliņa-Molla Bioloģija Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija
14. Juris Paiders Ģeogrāfija .
15. Ludis Pēks Pedagoģija .
16. Vladislavs Pugačevs Elektrotehnika .
17. Juris Pupčenoks Politoloģija .
18. Sandris Ručevskis Mehānika .
Būvzinātne .
19. Tatjana Vasiļjeva Vadībzinātne .
Informācijas tehnoloģija E-Studiju tehnoloģijas un pārvaldība
20. Anatolijs Zabašta Elektrotehnika .
21. Anita Zariņa Ģeogrāfija .
22. Elvīra Zelgalve Vadībzinātne .
23. Sandija Zēverte-Rivža Ekonomika .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2017. gada 18.septembrim.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Evalds Daugulis Mākslas zinātne Muzikoloģija

2.

Jeļena Koļesņikova Psiholoģija .

3.

Jeļena Ļevina Psiholoģija .

4.

Iveta Mietule Vadībzinātne .

5.

Anna Vulāne Valodniecība .

6.

Jana Zīle Juridiskā zinātne .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2015. gada 18.septembrim.

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš
Zinātniskais sekretārs A.Kokorevičs

Pedējā atjaunošana 22-09-2014