Nr. 26-3-1. 16.10.2014. Par eksperta tiesību piešķiršanu

17-10-2014

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 26-3-1

Rīgā, 2014.gada 16. oktobris

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1. Dace Bandere Farmācija .
2. Pauls Daija Literatūrzinātne .
3. Ģirts Dimdiņš Psiholoģija .
4. Andris Dišlers Bioloģija Molekulārā bioloģija, biotehnoloģija
5. Eva Eglāja-Kristsone Literatūrzinātne .
6. Juris Ērenpreiss Medicīna Internā medicīna
7. Juris Freimanis Astronomija .
8. Sanda Geipele Ekonomika .
Vadībzinātne .
9. Maria Issagouliantis Bioloģija Virusoloģija
Medicīna Infekcijas slimības
10. Gundega Jākobsone Medicīna Stomatoloģija
11. Sandra Jēkabsone Ekonomika .
12. Mārtiņš Kalējs Medicīna Ķirurģija
13. Vitālijs Komašilovs Informācijas tehnoloģija .
14. Oskars Liniņš Mašīnzinātne .
15. Ivars Mozga Informācijas tehnoloģija .
16. Anna Mutule Enerģētika .
17. Laila Niedrīte Datorzinātne .
18. Irina Oļeiņikova Enerģētika .
19. Jurijs Paramonovs Transports un satiksme Gaisa transports un infrastruktūra
20. Ivars Petrovskis Bioloģija Molekulārā bioloģija, biotehnoloģija
21. Ingrīda Puriņa Bioloģija Hidrobioloģija
22. Gita Rēvalde Fizika Lāzeru fizika un spektroskopija
23. Ilga Salīte Pedagoģija .
24. Gaļina Sirica Valodniecība .
25. Vera Skvorcova Fizika Cietvielu fizika, materiālu fizika
26. Didzis Ustups Bioloģija Hidrobioloģija
27. Kārlis Vērdiņš Literatūrzinātne .
28. Mārtiņš Zaumanis Būvzinātne .
29. Irisa Zīle Medicīna Sabiedrības veselība

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2017. gada 16.oktobrim.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Kristīna Bērziņa Elektrotehnika .

2.

Ineta Grīne Ģeogrāfija .

3.

Deniss Hanovs Komunikācijas zinātne .

4.

Ilona Hartmane Medicīna Internā medicīna

5.

Imants Kalniņš Medicīna Sabiedrības veselība

6.

Indra Odiņa Pedagoģija .

7.

Juris Žagars Astronomija .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2015. gada 16.oktobrim.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš
Zinātniskais sekretārs A.Kokorevičs

Pedējā atjaunošana 22-10-2014