Nr. 28-2-1. 18.12.2014. Par eksperta tiesību piešķiršanu

19-12-2014

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 28-2-1

Rīgā, 2014.gada 18.decembrī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1. Guntis Arnicāns Datorzinātne .
2. Kristīne Azarjana Medicīna Dermatoloģija un veneroloģija
3. Aivars Bērziņš Veterinārmedicīna .
Pārtikas zinātne .
4. Raivis Bičevskis Filozofija .
5. Andrejs Čirjevskis Ekonomika .
Vadībzinātne .
6. Valērijs Dombrovskis Psiholoģija .
7. Simona Doniņa Medicīna Imunoloģija, onkoloģija un hematoloģija
8. Sandra Ežmale Ekonomika .
9. Laima Geikina Teoloģija .
10. Svetlana Guseva Psiholoģija .
11. Baiba Holma Komunikācijas zinātne .
12. Olga Kazaka Komunikācijas zinātne .
13. Metjū Matīss Kots Vēsture .
Socioloģija .
14. Ivars Kronis Juridiskā zinātne .
15. Olga Lavriņenko Ekonomika .
16. Viesturs Lāriņš Sporta zinātne .
17. Iveta Ludviga Vadībzinātne .
18. Inese Mavļutova Ekonomika .
19. Helēna Mikažāne Medicīna Internā medicīna
20. Jozefs Noerts Vadībzinātne .
21. Agris Ņikitenko Informācijas tehnoloģija .
22. Jana Paidere Bioloģija Hidrobioloģija
23. Viktoriia Riashchenko Vadībzinātne .
24. Elita Stikute Pedagoģija .
25. Ruta Šneidere Ekonomika .
26. Andrejs Vanags Medicīna Ķirurģija
27. Indulis Vanags Medicīna Anestezioloģijā un reanimatoloģijā
28. Armands Vīgants Bioloģija Biotehnoloģija
29. Gunita Zariņa Vēsture .
30. Anda Zvaigzne Vadībzinātne .
31. Marga Živitere Vadībzinātne .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2017. gada 18.decembrim.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Jeļena Badjanova Pedagoģija .

2.

Jānis Buholcs Komunikācijas zinātne .

3.

Jānis Dzerviniks Pedagoģija .

4.

Miķelis Grīviņš Socioloģija .

5.

Zaiga Ikere Valodniecība .

6.

Andrejs Judins Juridiskā zinātne .

7.

Ilze Kangro Literatūrzinātne .
Pedagoģija .

8.

Anatolijs Kriviņš Juridiskā zinātne .

9.

Irēna Kucina Juridiskā zinātne .

10.

Jānis Lanka Sporta zinātne .

11.

Skaidrīte Lasmane Komunikācijas zinātne .

12.

Inese Mavļutova Vadībzinātne .

13.

Daina Pakalna Komunikācijas zinātne .

14.

Juris Porozovs Pedagoģija .

15.

Maruta Sīle Pedagoģija .

16.

Tatjana Volkova Vadībzinātne .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2015. gada 18.decembrim.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš
Zinātniskais sekretārs A.Kokorevičs