Nr. 29-2-1. 15.01.2015. Par eksperta tiesību piešķiršanu

16-01-2015

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 29-2-1

Rīgā, 2015.gada 15.janvārī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

 1. Aleksandrs Ivanovs Vēsture .
 2. Imants Jansons Lauksaimniecības zinātne Lopkopība
 3. Inese Kokina Bioloģija Ģenētika
 4. Solveiga Krūmiņa-Koņkova Filozofija .
 5. Ilona Kunda Socioloģija .
 6. Līga Plakane Bioloģija Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija
 7. Ģirts Stinkulis Ģeoloģija .
 8. Ivars Šmelds Astronomija .
 9. Dace Tirzīte Pārtikas zinātne .
 10. Andrejs Veisbergs Valodniecība .
 11. Elita Volāne Pedagoģija .
 12. Tatjana Volkova Vadībzinātne .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2018. gada 15.janvārim.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Ieva Bērziņa Politoloģija .

2.

Agita Līviņa Ekonomika .
Vadībzinātne .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2016. gada 15.janvārim.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš
Zinātniskais sekretārs A.Kokorevičs