Nr. 30-2-1. 19.02.2015. Par eksperta tiesību piešķiršanu

20-02-2015

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 30-2-1

Rīgā, 2015.gada 19.februārī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1. Andris Actiņš Ķīmija Fizikālā ķīmija
2. Zenta Anspoka Pedagoģija .
3. Andreas Ārens Elektronika un telekomunikācijas .
4. Aldis Baums Datorzinātne .
5. Baiba Bērziņa Fizika Materiālu fizika
Materiālzinātne Materiālfizika, keramikas materiāli
6. Juris Blūms Fizika Materiālu fizika
7. Edgars Celms Datorzinātne .
8. Vjačeslavs Gerbreders Fizika Cietvielu fizika
9. Jānis Grabis Ķīmijas inženierzinātnē Augsttemperatūras materiāli un plazmas tehnoloģija
Materiālzinātne Inteliģentie materiāli un struktūra; fotonikas materiāli; polimēru un kompozītmateriāli; keramikas materiāli
10. Kristaps Jaudzems Ķīmija Fizikālā ķīmija, medicīnas ķīmija
Bioloģija Molekulārā bioloģija
11. Jānis Kalnačs Mākslas zinātne Plastiskās mākslas vēsture un teorija
12. Mārtiņš Kalniņs Materiālzinātne Polimēri un kompozītmateriāli
Ķīmijas inženierzinātne Polimēru un šķiedrmateriālu tehnoloģija
13. Ilmārs Kangro Matemātika .
14. Annija Kārkliņa Juridiskā zinātne .
15. Mārtiņš Kleinhofs Transports un satiksme Gaisa transports un infrastruktūra
16. Māris Knite Fizika Materiālu fizika
Materiālzinātne Materiālfizika, polimēri un kompozitmateriāli
17. Tatjana Koķe Pedagoģija .
18. Kārlis Krūmiņš Elektronika un telekomunikācijas .
19. Ojārs Lāms Literatūrzinātne .
20. Dagnija Loča Materiālzinātne Biomateriāli, keramikas materiāli, polimēri un kompozītmateriāli
Ķīmijas inženierzinātne Vispārīgā ķīmijas tehnoloģija, polimēru un šķiedrmateriālu tehnoloģija
Farmācija Zāļu formu tehnoloģija
21. Jānis Ločs Materiālzinātne Biomateriāli, keramikas materiāli, polimēri un kompozītmateriāli
Ķīmijas inženierzinātne Vispārīgā ķīmijas tehnoloģija, polimēru un šķiedrmateriālu tehnoloģija
22. Aivars Lorencs Datorzinātne .
Matemātika .
23. Biruta Mamaja Medicīna Anestezioloģijā un reanimatoloģijā
24. Ints Mednieks Datorzinātne .
25. Artūrs Medvids Materiālzinātne Materiālfizika, polimēri un kompozītmateriāli, keramikas materiāli, biomateriāli
26. Vladimirs Meņšikovs Ekonomika .
27. Remo Merijs Meri Materiālzinātne Polimēri un kompozītmateriāli
28. Olga Mutere Bioloģija Mikrobioloģija
29. Aleksejs Nipers Ekonomika .
Vadībzinātne .
30. Oksana Ņikiforova Informācijas tehnoloģija .
31. Liāna Orola Ķīmija Fizikālā ķīmija
32. Andris Ozols Materiālzinātne Materiālfizika
33. Linda Piekuse Medicīna Medicīniskā ģenētika
34. Malgožata Raščevska Psiholoģija .
35. Uldis Rubīns Fizika Medicīnas fizika
36. Gaida Sedmale Ķīmijas inženierzinātne Silikātu materiālu tehnoloģija; Augsttemperatūras materiālu un plazmas tehnoloģija
37. Andrejs Skaģeris Datorzinātne .
38. Valērijs Skribans Ekonomika .
39. Valentīna Sondore Medicīna Infekcijas slimības
40. Anita Stašulāne Teoloģija un reliģijas zinātne .
Filozofija .
41. Sarmīte Tūbele Pedagoģija .
42. Elvīra Zelgalve Ekonomika .
43. Ineta Ziemele Juridiskā zinātne .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2018. gada 19.februārim.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Diāna Apse Juridiskā zinātne .

2.

Vera Boroņenko Ekonomika .

3.

Edgars Bukšāns Materiālzinātne Koksnes materiāli un tehnoloģija

4.

Franks (Frank) Dīdrihs (Diedrich) Juridiskā zinātne .

5.

Jānis Kārkliņš Juridiskā zinātne .

6.

Ilze Liepiņa Mākslas zinātne Muzikoloģija

7

Klinta Ločmele Komunikācijas zinātne .

8.

Valērijs Roldugins Ekonomika .

9.

Ludmila Verovska Ekonomika .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2016. gada 19.februārim.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš
Zinātniskais sekretārs A.Kokorevičs

Pedējā atjaunošana 21-06-2016