Nr. 32-1-1. 16.04.2015. Par eksperta tiesību piešķiršanu

17-04-2015

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 32-1-1

Rīgā,  2015.gada 16.aprīlī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1. Rudīte Andersone Pedagoģija .
2. Gatis Bažbauers Vides zinātne Vides inženierzinātne
3. Rūta Bendere Vides zinātne Vides pārvaldība
4. Oskars Bikovens Ķīmija Koksnes ķīmija
5. Vjačeslavs Bobrovs Elektronika un telekomunikācijas .
Informācijas tehnoloģija .
6. Jānis Buls Matemātika .
7. Žanna Caurkubule Ekonomika .
8. Ilmārs Dirveiks Arhitektūra .
9. Jana Eriņa Ekonomika .
Vadībzinātne .
10. Jānis Jušinskis Medicīna Ķirurģija
11. Dace Keidāne Veterinārmedicīna .
12. Māris Kļaviņš Ķīmija Analītiskā ķīmija
Vides zinātne .
13. Līga Kovaļčuka Veterinārmedicīna .
14. Kaspars Kovaļenko Veterinārmedicīna .
15. Iveta Ķestere Pedagoģija .
16. Dace Lamberga Mākslas zinātne Plastiskās mākslas vēsture un teorija
17. Imants Liepa Mežzinātne .
18. Ingūna Lubaua Medicīna Pediatrija
19. Anatolijs Mahņitko Enerģētika .
20. Aleksandrs Mičko Materiālzinātne Materiālfizika
21. Olga Miezīte Mežzinātne .
22. Sanita Osipova Juridiskā zinātne .
23. Māris Ozoliņš Fizika Medicīnas fizika, optika
24. Elmārs Rancāns Medicīna Psihiatrija
24. Jānis Rižikovs Ķīmijas inženierzinātne Koksnes ķīmijas tehnoloģija
Materiālzinātne Koksnes materiāli un tehnoloģija
26. Aleksandrs Rubanovskis Ekonomika .
27. Zanda Rubene Pedagoģija .
28. Ramona Rupeika-Apoga Vadībzinātne .
29. Valdis Segliņš Ģeoloģija .
30. Aivars Stankevičs Vadībzinātne .
31. Edmunds Teirumnieks Vides zinātne Vides inženierzinātne
32. Margarita Terentjeva Veterinārmedicīna .
33. Inga Urtāne Farmācija .
34. Anda Valdovska Veterinārmedicīna .
35. Jānis Valeinis Matemātika .
36. Jeļena Vladimirska Valodniecība .
37. Dace Zavadska Medicīna Pediatrija
38. Andris Zicmanis Ķīmija Organiskā ķīmija
Vides zinātne Vides ķīmija un ekotoksikoloģija
39. Irēna Žogla Pedagoģija .
40. Aivars Žūriņš Ķīmija Koksnes ķīmija
Ķīmijas inženierzinātne Koksnes ķīmijas tehnoloģija

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2018. gada 16.aprīlim.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Rudīte Čevere Informācijas tehnoloģija .

2.

Kristīne Dupate Juridiskā zinātne .

3.

Aleksandrs Gailums Informācijas tehnoloģija .

4.

Jānis Ivančiks Juridiskā zinātne .

5.

Nataļja Jevsejeva Mākslas zinātne Plastiskās mākslas vēsture un teorija

6.

Regīna Kleina Medicīna Patoloģija

7.

Sergejs Kruks Komunikācijas zinātne .

8.

Rūta Muktupāvela Mākslas zinātne Kultūras teorija

9.

Valērijs Praude Ekonomika .

10.

Jānis Taurens Mākslas zinātne Kultūras teorija

11.

Oļegs Užga-Rebrovs Informācijas tehnoloģija .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2016. gada 16.aprīlim.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš
Zinātniskais sekretārs A.Kokorevičs

Pedējā atjaunošana 20-04-2015