Nr. 33-2-1. 14.05.2015. Par eksperta tiesību piešķiršanu

15-05-2015

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 33-2-1

Rīgā,  2015.gada 14.maijā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1. Viktors Boicovs Informācijas tehnoloģija .
2. Edgars Brēķis Ekonomika .
3. Maija Burima Literatūrzinātne .
4. Inga Ciproviča Pārtikas zinātne .
5. Zoja Čehlova Pedagoģija .
6. Emīlija Černova Pedagoģija .
7. Antonija Dindune Ķīmija Neorganiskā ķīmija, fizikālā ķīmija
Materiālzinātne Biomateriāli, keramikas materiāli
8. Gunārs Duburs Ķīmija Organiskā ķīmija
9. Lija Dukaļska Pārtikas zinātne .
10. Dāvids Fridmanis Bioloģija Molekulārā bioloģija, šūnu bioloģija, ģenētika
11. Ruta Galoburda Pārtikas zinātne .
12. Dāvis Gruberts Bioloģija Ekoloģija, hidrobioloģija
13. Jeļena Jermolajeva Pedagoģija .
14. Daina Kārkliņa Pārtikas zinātne .
15. Jeļena Kirilova Ķīmija Organiskā ķīmija
16. Ilga Kokorīte Vides zinātne .
17. Daiga Kunkulberga Pārtikas zinātne .
18. Ervīns Lukševičs Ģeoloģija .
19. Zigurds Markovičs Informācijas tehnoloģija .
20. Irina Maslo Pedagoģija .
21. Viesturs Melecis Vides zinātne .
22. Aleksandrs Mesņajevs Elektrotehnika .
23. Sandra Mihailova Psiholoģija .
24. Anita Načisčione Valodniecība .
25. Jevgenija Nečajeva Bioloģija Augu fizioloģija
26. Oļģerts Nikodemus Ģeogrāfija .
Vides zinātne .
27. Raimonds Popļausks Fizika Ķīmiskā fizika
28. Tatjana Rakčejeva Pārtikas zinātne .
29. Irēna Saleniece Vēsture .
30. Dmitrijs Serdjuks Transports un satiksme Sauszemes transports un infrastruktūra
31. Jurijs Smirnovs Būvzinātne .
32. Gunta Spriņģe Vides zinātne .
33. Ināra Turka Lauksaimniecības zinātne Laukkopība
34. Ivars Veidenbergs Vides zinātne Vides inżenierzinātne
35. Māris Vītiņš Informācijas tehnoloģija .
36. Alīda Zigmunde Pedagoģija .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2018. gada 14.maijam.

2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Andrejs Cekuls Vadībzinātne .

2.

Jānis Grasis Juridiskā zinātne .

3.

Andris Grīnfelds Vadībzinātne Izglītības vadība

4.

Aleksandrs Koļesovs Psiholoģija .

5.

Sandra Meškova Literatūrzinātne .

6.

Irina Plotka Psiholoģija .

7

Līga Skudra Pārtikas zinātne .

8.

Ausma Špona Pedagoģija .

9.

Jānis Vējš Filozofija .

10.

Māra Vidnere Psiholoģija .

11.

Andrejs Vilks Juridiskā zinātne .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2016. gada 14.maijam.

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš
Zinātniskais sekretārs A.Kokorevičs