Nr. 7-1-1, 13.06.2008

11-09-2008

Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 7-1-1

Rīgā 2008.g. 13.jūnijā

Par LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu
projektu konkursu 2009. gadam

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. Izsludināt Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursu 2009. gadam.

2. Apstiprināt Latvijas Zinātnes padomes ieteikumus fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu iesniegumu sagatavošanai 2009. gadam:

2.1. „Informācija par Latvijas Zinātnes Padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursu 2009. gadam” (1.pielikums uz 1 lp.);

2.2. „LZP informācija par 2009.g. tematisko pētījumu projekta iesnieguma pilnā teksta sagatavošanu” un „LZP informācija par 2009.g. tematisko pētījumu projekta veidlapas aizpildīšanu” (2.pielikums uz 2 lp.).

 

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs E.Grēns

Pielikumi

Pedējā atjaunošana 20-09-2008