Nr. 37-2-1. 17.09.2015. Par eksperta tiesību piešķiršanu

18-09-2015

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 37-2-1

Rīgā,  2015. gada 17.septembrī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k. Vārds Uzvārds Zinātnes nozare Apakšnozare
1. Jānis Ancāns Bioloģija Biotehnoloģija
2. Anda Batraga Ekonomika .
Vadībzinātne .
3. Ieva Brence Vadībzinātne .
4. Maija Burima Mākslas zinātne Kultūras teorija
5. Juris Burlakovs Ģeoloģija .
Vides zinātne .
6. Guna Ciemleja Ekonomika .
Vadībzinātne .
7. Inese Čakstiņa Bioloģija Molekulārā bioloģija, šūnu bioloģija
8. Leonīds Čupriks Sporta zinātne .
9. Maija Dambrova Bioloģija Bioķīmija
Farmācija .
10. Dmitrijs Docenko Astronomija .
11. Dagnis Dubrovskis Mežzinātne .
12. Juris Dzelme Vadībzinātne Izglītības vadība
13. Mihails Gorobecs Elektrotehnika .
14. Juris Grants Sporta zinātne .
15. Līga Grīnberga Fizika Materiālu fizika
16. Gunta Grīnberga-Zālīte Ekonomika .
17. Valērija Groma Medicīna Histoloģija un citoloģija
18. Māra Grūbe Bioloģija Biotehnoloģija
19. Aigars Indriksons Mežzinātne .
20. Līga Jankevica Bioloģija Mikrobioloģija
Lauksaimniecības zinātne Dārzkopība
21. Ināra Kantāne Ekonomika .
22. Guntis Karelis Medicīna Neiroloģija
23. Aldis Kārkliņš Lauksaimniecības zinātne Laukkopība
24. Kārlis Ketners Ekonomika .
Vadībzinātne .
25. Māra Kiope Filozofija .
26. Aija Kļaviņa Sporta zinātne .
27. Kaspars Kļaviņš Vēsture Kultūras teorija
28. Viesturs Kreicbergs Pārtikas zinātne .
29. Ainis Lagzdiņš Hidroinženierzinātne .
30. Jānis Lazdiņš Juridiskā zinātne .
31. Mārcis Leja Medicīna Internā medicīna, onkoloģija un hematoloģija
32. Anatolijs Levčenkovs Elektrotehnika .
33. Jānis Liepiņš Bioloģija Biotehnoloģija, mikrobioloģija
34. Jānis Mazais Vadībzinātne .
35. Anna Mežaka Mežzinātne Meža ekoloģija un mežkopība
36. Nataļja Mozga Mašīnzinātne .
37. Faina Muktepāvela Fizika Cietvielu fizika, materiālu fizika
38. Gotfrīds Noviks Vides zinātne .
39. Andris Ozols Elektronika un telekomunikācijas .
40. Jānis Priede Ekonomika .
41. Juris Prikulis Fizika Ķīmiskā fizika
42. Andris Rudzītis Sporta zinātne .
43. Imants Skrupskis Pārtikas zinātne .
44. Ēriks Sļedevskis Fizika Cietvielu fizika
45. Kristīna Tihomirova Būvzinātne .
Ķīmijas inženierzinātne .
46. Kalvis Torgāns Juridiskā zinātne .
47. Henn Tuherm Materiālzinātne Koksnes materiāli un tehnoloģija
48. Jānis Vanags Vadībzinātne .
49. Elīna Vasiļjeva Mākslas zinātne Kultūras teorija
50. Velga Vēvere Filozofija .
51. Arturs Vīksna Ķīmija Analītiskā ķīmija
Vides zinātne .
52. Vitālijs Zelčs Ģeoloģija .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2018. gada 17.septembrim.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1. Skaidrīte Būmane Lauksaimniecības zinātne Laukkopība
2. Inta Čamane Pedagoģija .
3. Larisa Iļinska Valodniecība .
4. Patrīcija Ivanova Medicīna Ķirurģija
5. Margarita Kaltigina Pedagoģija .
6. Marina Platonova Valodniecība .
7. Jānis Rozenfelds Juridiskā zinātne .
8. Lūcija Rutka Pedagoģija .
9. Jānis Vanags Ekonomika .
10. Žermēna Vazne Sporta zinātne .
11. Jānis Zuters Datorzinātne .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2016. gada 17.septembrim.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš
Zinātniskais sekretārs A.Kokorevičs

Pedējā atjaunošana 21-09-2015