Nr. 39-3-1. 22.10.2015. Par eksperta tiesību piešķiršanu

23-10-2015

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 39-3-1

Rīgā,  2015. gada 22.oktobrī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k. Vārds Uzvārds Zinātnes nozare Apakšnozare
1. Gita Actiņa Vadībzinātne .
2. Elga Apsīte Ģeogrāfija .
3. Ainārs Auniņš Bioloģija Zooloģija
4. Agris Bērziņš Ķīmija Fizikālā ķīmija
5. Jeļena Eglīte Medicīna Imunoloģija
6. Māra Grudule Literatūrzinātne .
7. Gunta Jakobsone Bioloģija Augu fizioloģija
8. Andris Jumtiņš Medicīna Ortopēdija
9. Vjačeslavs Kaščejevs Fizika Cietvielu fizika, teorētiskā fizika
10. Elena Ketnere Elektrotehnika .
11. Ināra Logina Medicīna Internā medicīna, neiroloģija
12. Jeļena Ļevina Psiholoģija .
13. Līga Mazure Juridiskā zinātne .
14. Kristīne Mārtinsone Psiholoģija .
15. Zaiga Nora-Krūkle Medicīna Mikrobioloģija un virusoloģija
16. Māra Pētersone Ekonomika .
Vadībzinātne .
17. Agnese Pūre Materiālzinātne Biomateriāli, keramikas materiāli
18. Zigmārs Rendenieks Ģeogrāfija .
19. Kristīne Ruģele Ķīmijas inženierzinātne Vispārīgā ķīmijas tehnoloģija
Bioloģija Biotehnoloģija
20. Lūcija Rutka Pedagoģija .
21. Sandis Spolītis Elektronika un telekomunikācijas .
22. Andīna Sprince Būvzinātne .
23. Andis Supe Elektronika un telekomunikācijas .
24. Kristīne Šalma-Ancāne Materiālzinātne Biomateriāli, keramikas materiāli
Ķīmijas inženierzinātne Vispārīgā ķīmijas tehnoloģija
25. Daina Škuškovnika Psiholoģija .
26. Artūrs Škute Bioloģija Ekoloģija
Vides zinātne Dabas aizsardzība
27. Baiba Švalbe Medicīna Farmakoloģija
Farmācija .
28. Aleksejs Udaļcovs Elektronika un telekomunikācijas .
29. Rita Veilande Fizika Teorētiskā fizika
30. Anita Vētra Medicīna Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2018. gada 22.oktobrim.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1. Gita Actiņa Ekonomika .
2. Valentīns Popovs Transports un satiksme Telemātika un loģistika
3. Daina Vasiļevska Vadībzinātne .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2016. gada 22.oktobrim.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš

Zinātniskais sekretārs A.Kokorevičs

Pedējā atjaunošana 29-10-2015