Nr. 40-3-1. 19.11.2015. Par eksperta tiesību piešķiršanu

20-11-2015

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 40-3-1

Rīgā,  2015. gada 19.novembrī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1. Jana Andžāne Fizika Cietvielu fizika
2. Inta Belogrudova Bioloģija Augu fizioloģija, ekoloģija
3. Gints Birzietis Lauksaimniecības zinātne Lauksaimniecības inženierzinātne
Transports un satiksme Sauszemes transports un infrastruktūra
4. Elīna Dāce Vides zinātne Vides inženierzinātne
5. Vilis Dubrovskis Lauksaimniecības zinātne Lauksaimniecības inženierzinātne
Enerģētika .
6. Ingars Eriņš Ekonomika .
Vadībzinātne .
7. Ainārs Galiņš Lauksaimniecības zinātne Lauksaimniecības inženierzinātne
8. Valentīna Gordjušina Medicīna Patoloģija
9. Mihails Hazans Ekonomika .
10. Raimonds Kasparinskis Ģeogrāfija .
Vides zinātne Dabas aizsardzība
11. Guntars Kitenbergs Fizika Šķidruma un gāzes mehānika
12. Tatjana Krama Bioloģija Zooloģija
13. Indriķis Krams Bioloģija Ekoloģija, cilvēka un dzīvnieku fizioloģija, ģenētika, zooloģija
14. Anatolijs Kriviņš Juridiskā zinātne .
15. Ēriks Kronbergs Lauksaimniecības zinātne Lauksaimniecības inženierzinātne
Mašīnzinātne .
16. Aigars Laizāns Enerģētika .
17. Velta Ļubkina Pedagoģija .
18. Andris Paeglītis Transports un satiksme Sauszemes transports un infrastruktūra
19. Valdis Pīrāgs Medicīna Internā medicīna
20. Juris Priekulis Lauksaimniecības zinātne Lauksaimniecības inženierzinātne
21. Ivars Raņķis Elektrotehnika .
22. Kārlis Rocēns Transports un satiksme Sauszemes transports un infrastruktūra
23. Juris Rozenvalds Politoloģija .
24. Ingrīda Rumba-Rozenfelde Medicīna Pediatrija, sabiedrības veselība
25. Tatjana Sjakste Bioloģija Molekulārā bioloģija
Medicīna Medicīniskā ģenētika
26. Ritvars Sudārs Vides zinātne Vides inženierzinātne
27. Immanuels Taivans Medicīna Patoloģija
28. Andrejs Tatuļčenkovs Fizika Šķidruma un gāzes mehānika
29. Dainis Viesturs Lauksaimniecības zinātne Lauksaimniecības inženierzinātne
30. Uldis Vikmanis Medicīna Onkoloģija un hematoloģija
31. Anna Zajakina Bioloģija Molekulārā bioloģija
32. Vita Zariņa Vadībzinātne .
33. Atis Zariņš Transports un satiksme Sauszemes transports un infrastruktūra
34. Imants Ziemelis Lauksaimniecības zinātne Lauksaimniecības inženierzinātne
35.Enerģētika .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2018. gada 19.novembrim.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1. Ingūna Jurgelāne Ekonomika .
2. Daiga Kalniņa Pedagoģija .
3. Elīna Konstantinova Vadībzinātne .
4. Jurijs Spigins Pedagoģija .
5. Marina Sumbarova Juridiskā zinātne .
6. Ēriks Treļs Juridiskā zinātne .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2016. gada 19.novembrim.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš
Zinātniskais sekretārs A.Kokorevičs