INNOVAGE Noslēguma forums

12-11-2015

2015. gada 14. oktobrī 7. Ietvarprogrammas projekts INNOVAGE (Nr 306058) rīkoja noslēguma forumu Briselē. Forumā tika parādīti ieguvumi no projekta realizācijas - izveidota globālas nozīmes sociālo inovāciju datu bāze ar 150 sociālām inovācijām, kas iekļauta sociālo inovāciju portālā. Visas aprakstītās un neatkarīgi izvērtētās sociālās inovācijas veicina aktīvu un veselīgu novecošanos.

Forumā ar prezentāciju "Sociālā inovācija jaunajās dalībvalstīs" uzstājās LZP pārstāvis, asoc. prof. U. Berķis. Latviju forumā pārstāvēja reprezentatīva komanda: zinātnieki, praktiķi, jaunie pētnieki.

Foruma materiāli:

http://www.innovage.group.shef.ac.uk/events/2015/10/23/conference/

Sociālo inovāciju portāls: http://www.innovage.group.shef.ac.uk/european-si-for-hle/