Nr. 43-2-1. 18.02.2016. Par eksperta tiesību piešķiršanu

19-02-2016

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 43-2-1

Rīgā,  2016.gada 18.februārī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

  1. 1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1. Jānis Cīmurs Fizika Šķidruma un gāzes mehānika
2. Juris Borzovs Datorzinātne .
3. Jānis Dzerviniks Pedagoģija .
4. Andrejs Ērglis Medicīna Internā medicīna
5. Una Īle Arhitektūra Ainavu arhitektūra
6. Jānis Jankovskis Elektronika un telekomunikācijas .
7. Ilze Kačāne Literatūrzinātne .
8. Vija Zaiga Kluša Medicīna Farmakoloģija
9. Una Libkovska Vadībzinātne .
10. Sarmīte Rozentāle Ekonomika .
11. Nikolajs Sjakste Bioloģija Molekulārā bioloģija
Medicīna Medicīniskā bioķīmija
12. Anda Slaidiņa Medicīna Stomatoloģija
13. Valerijs Zagurskis Informācijas tehnoloģija .
Datorzinātne .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2019. gada 18.februārim.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Diāna Apse Juridiskā zinātne .

2.

Viesturs Liguts Medicīna Anestezioloģija un reanimatoloģija

3.

Sarmīte Mikuļoniene Demogrāfija .
Socioloģija .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2017. gada 18.februārim.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš
Zinātniskais sekretārs A.Kokorevičs