Nr. 5-1-1, 19.05.2008

11-09-2008

Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 5-1-1

2008.g. 19.maijā

Par starpnozaru projektu finansēšanu 2009.gadā

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. Turpināt 2009.gadā sekojošu sadarbības projektu finansējumu:

Sadarbības projekta Nr.

Sadarbības projekta nosaukums, izpildes termiņš

Vadītājs

05.0005

Funkcionāli materiāli un tehnoloģijas mikroelektronikai un fotonikai, 2005-2009

A.Krūmiņš

05.0023

Latvijas populācijas genofonda izpēte, 2005–2009

A.Krūmiņa, J.Kloviņš

05.0024

VSRC pētniecisko iekārtu un zinātniski-tehniskās infrastruktūras pilnveidošana ilglaicīgai radioastronomisko novērojumu datu un satelītinformācijas iegūšanai Latvijas un starptautiskās programmās, 2005–2009

J.Ekmanis

05.0026

Nanomateriāli un nanotehnoloģijas, 2005–2009

A.Šternbergs

06.0027

Intelektuālā rajona tīkla un tā realizācijas pilotprojekta funkcionēšanas koncepcijas un nacionālā modeļa izstrāde uz Daugavpils Akadēmiskā parka bāzes, 2006-2009

I.Kabaškins

06.0028

Programminženierijas, datoru tīklu un signālu apstrādes jaunās tehnoloģijas, 2006-2009

J.Bārzdiņš

06.0029

Inovatīvi strukturāli integrēti kompozītmateriāli: dizains, iegūšanas un pārstrādes tehnoloģijas, ilgmūžība, 2006-2009

M.Kalniņš

06.0030

Enerģijas efektivitātes paaugstināšana un atjaunojamie enerģijas resursi kā pamats Latvijas enerģijas un kurināmā apgādes drošuma paaugstināšanai un ilgspējīgai attīstībai, 2006-2009

J.Ekmanis

06.0031

Atjaunojamo izejvielu kompleksas izmantošanas zinātniskie pamati, 2006-2009

B.Andersons

06.0032

Heteroatomu ķīmijas attīstīšana jaunu bioloģiski aktīvu vielu iegūšanai, 2006-2009

E.Lukevics

06.0033

Klimata izmaiņu ietekme uz Latvijas dabu, 2006-2009

V.Melecis, M.Kļaviņš

06.0034

Biomasas netradicionālā izmantošana, 2006-2009

M.Beķers

06.0035

Akūtas un hroniskas infekcijas: to ierosinātāju patoģenitātes, persistences un rezistences attīstības mehānismi, efektīvas diagnostikas un ārstēšanas ceļi, 2006-2009

L.Vīksna, A.Martinsons

06.0036

Latvijas iedzīvotāju novecošanās procesa medicīnisko un sociāli demogrāfisko likumsakarību izpēte, 2006-2009

I.Ozolanta

06.0037

Konkurētspējīgu laukaugu kultūru šķirņu veidošana konvenciālai un bioloģiskai lauksaimniecībai, izmantojot tradicionālās un biotehnoloģijas metodes, 2006-2009

S.Zute

06.0038

Teorētiskie priekšnoteikumi skujkoku mežu racionālai apsaimniekošanai, 2006-2009

P.Zālītis

06.0039

Agrotehnoloģisko faktoru, mājdzīvnieku veselības un labturības ietekme uz ilgtspējīgas pārtikas produktu drošību un kvalitāti, 2006-2009

A.Jemeļjanovs

06.0040

Latvijas lauksaimniecības risku un krīžu vadības sistēmas, 2006-2009

P.Rivža

06.0041

Latvija Eiropas Savienībā: ekonomikas un kultūras mijiedarbība zināšanu sabiedrības veidošanā, 2006-2009

R.Karnīte

06.0042

Latvijas novadu attīstība. Humanitārā un sociālā dimensija, 2006-2009

J.Kursīte-Pakule

06.0043

Latvijas kultūrtelpa Eiropas kontekstā , 2006-2009

V.Hausmanis

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis E.Grēns

Pedējā atjaunošana 11-09-2008