Nr.43-1-2. 18.02.2016. Par LZP 2016.gada Ekspertu komisiju vēlēšanām

25-02-2016

Apstiprināts

 LZP 18.02.2016.g. sēdē

 

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr.43-1-2

 2016.gada 18.februārī 

Par LZP 2016.gada Ekspertu
komisiju vēlēšanām

1. Apstiprināt Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk - LZP) 2016.gada Ekspertu komisiju (turpmāk - EK) vēlēšanu komisiju 11 cilvēku sastāvā saskaņā ar pielikumu.

2. EK vēlēšanu komisijas locekļu darba apmaksu segt no LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu ekspertīzes nodrošināšanai piešķirtajiem līdzekļiem.

3. EK vēlēšanu komisijai līdz 2016.gada 24.martam izsludināt vēlēšanu dienas 2016.gada 25. un 26.maijā un publicēt aicinājumu izvirzīt ekspertu komisiju locekļu kandidātus un pieteikties vēlētāju sarakstā.

 Pielikumā: LZP 2016. gada EK vēlēšanu komisijas sastāvs uz 1 lp.


Priekšsēdētājs    A.Siliņš


 

Pielikums

LZP 18.02.2016.g. lēmumam Nr. 43-1-2

Latvijas Zinātnes padomes
2016.gada Ekspertu komisiju vēlēšanu komisijas
 sastāvs

 

Priekšsēdētājs:

1. Anita Draveniece

Priekšsēdētāja vietniece:

2. Sofja Negrejeva

Sekretāre:

3. Gaļina Kaļiņina

Locekļi:

4. Ināra Augule

5. Baiba Ādamsone

6. Jeļena Blazarene

7. Dace Govinčuka

8. Līva Griņevica

9. Elmārs Lange

10. Māra Putniņa

11. Ilze Stengrevica

 

 

 

Pedējā atjaunošana 25-02-2016