Nr. 44-2-1. 17.03.2016. Par eksperta tiesību piešķiršanu

17-03-2016

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 44-2-1

Rīgā,  2016.gada 17.martā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1. Andris Ambainis Matemātika .
Datorzinātne .
2. Andrejs Aņiskevičs Mehānika .
Materiālzinātne Polimēri un kompozītmateriāli
3. Jevgenijs Barkanovs Mehānika .
Būvzinātne Būvmehānika
Materiālzinātne Polimēri un kompozītmateriāli
4. Jānis Bičevskis Datorzinātne .
Informācijas tehnoloģija .
5. Ērika Bizdēna Ķīmija Organiskā ķīmija, Bioorganiskā ķīmija, Medicīnas ķīmija
6. Jānis Buholcs Komunikācijas zinātne .
7. Andris Čate Mehānika .
Būvzinātne Būvmehānika
Materiālzinātne Polimēri un kompozītmateriāli
8. Pēteris Grabusts Informācijas tehnoloģija .
9. Jūlija Gušča Vides zinātne Vides inženierzinātne
Energētika .
10. Baiba Jansone Medicīna Farmakoloģija
11. Dainis Krieviņš Medicīna Internā medicīna, Ķirurģija
12. Kristīne Krūma Juridiskā zinātne .
13. Irina Kuzmina-Merlino Ekonomika .
14. Anita Lasmane Psiholoģija .
15. Inese Mieriņa Ķīmija Organiskā ķīmija, Medicīnas ķīmija
16. Inta Mieriņa Socioloģija .
17. Rūta Muktupāvela Mākslas zinātne Kultūras teorija
18. Modra Murovska Medicīna Mikrobioloģija un virusoloģija
Bioloģija Virusoloģija
19. Leonīds Novickis Informācijas tehnoloģija .
20. Valērijs Praude Ekonomika .
21. Jeļena Pubule Vides zinātne Vides inženierzinātne
22. Īzaks Rašals Bioloģija Ģenētika
Lauksaimniecības zinātnes Laukkopība
23. Rita Spalva Pedagoģija .
24. Ludmila Sproģe Literatūrzinātne .
25. Sandra Treija Arhitektūra .
26. Edgars Vīgants Vides zinātne Vides inženierzinātne
27. Aigars Vītiņš Ķīmija Radiācijas ķīmija
28. Inta Volodko Matemātika .
29. Jeļena Zaščerinska Pedagoģija .
30. Guna Zeltiņa Mākslas zinātne Teātra un kino vēsture un teorija
31. Daina Zicāne Ķīmija Organiskā ķīmija
Kīmijas inženierzinātne Organisko vielu tehnoloģija

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2019. gada 17.martam.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Dina Bite Socioloģija .

2.

Iveta Kudaba Medicīna Onkoloģija un hematoloģija

3.

Elita Nīmande Juridiskā zinātne .

4.

Maija Rozīte Ģeogrāfija Cilvēka ģeogrāfija

5.

Māris Taube Medicīna Psihiatrija

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2017. gada 17.martam.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš

Zinātniskais sekretārs A.Kokorevičs

Pedējā atjaunošana 18-03-2016