Ekspertu komisiju struktūra un skaitliskais sastāvs

18-03-2016

Apstiprināts
ar Latvijas Zinātnes padomes
2016.gada 18.februāra lēmumu Nr.43-1-1


Latvijas Zinātnes padomes
Ekspertu komisiju struktūra un skaitliskais sastāvs


1. Dabaszinātņu un matemātikas EK -10 locekļi:

1.1. Fizika, t.sk. astronomija - 4 locekļi;

1.2. Matemātika - 2 locekļi;

1.3. Ķīmija - 4 locekļi.

2. Inženierzinātņu un datorzinātnes EK - 10 locekļi:

2.1. Datorzinātnes - 3 locekļi;

2.2. Inženierzinātnes - 7 locekļi.

3. Bioloģijas un medicīnas zinātņu EK - 10 locekļi:

3.1. Bioloģija– 5 locekļi;

3.2. Medicīna - 5 locekļi;

4. Lauksaimniecības, vides, zemes un meža zinātņu EK - 10 locekļi:

4.1. Lauksaimniecības zinātnes - 6 locekļi;

4.2. Vides zinātne - 1 loceklis;

4.3. Zemes zinātnes -1 loceklis;

4.4. Mežzinātne - 2 locekļi.

5. Humanitāro un sociālo zinātņu EK - 10 locekļi:

5.1. Humanitārās zinātnes – 5 locekļi;

5.2. Sociālās zinātnes, t.sk. pedagoģija un psiholoģija - 5 locekļi.