Nr. 45-3-1. 14.04.2016. Par eksperta tiesību piešķiršanu

15-04-2016

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 45-3-1

Rīgā,  2016.gada 14.aprīlī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k. Vārds Uzvārds Zinātnes nozare Apakšnozare
1. Pēteris Alberts Medicīna Farmakoloģija
2. Ina Alsiņa Lauksaimniecības zinātne Dārzkopība
3. Svetlana Asmuss Matemātika .
4. Mārcis Auziņš Fizika Lāzeru fizika un spektroskopija, Atomu un molekulu fizika
5. Imants Baumanis Mežzinātne .
6. Anatolijs Borodiņecs Būvzinātne .
7. Jautrīte Briede Juridiskā zinātne .
8. Andrejs Cēbers Fizika Šķidruma un gāzes mehānika, Magnētisko parādību fizika
9. Dagnija Cēdere Pedagoģija .
10. Jeļena Davidova Pedagoģija .
11. Uga Dumpis Medicīna Infekcijas slimības, Sabiedrības veselība
12. Aivars Endziņš Juridiskā zinātne .
13. Pēteris Gavars Elektronika un telekomunikācijas .
14. Staņislavs Gendelis Fizika Siltumfizika un molekulārā fizika, tehniskā fizika
15. Andrejs Geske Vadībzinātne Izglītības vadība
16. Jānis Grundspeņķis Informācijas tehnoloģija .
17. Viktors Hausmanis Literatūrzinātne .
18. Dzintra Iliško Pedagoģija .
19. Marija Iltiņa Matemātika .
20. Ilmārs Iltiņš Matemātika .
21. Jānis Ivančiks Juridiskā zinātne .
22. Ģirts Ivanovs Elektronika un telekomunikācijas .
23. Andris Jakovičs Fizika Šķidruma un gāzes mehānika, Siltumfizika un molekulārā fizika, Tehniskā fizika
24. Ēriks Jēkabsons Vēsture .
25. Inese Jurgena Pedagoģija .
26. Aivars Kaķītis Lauksaimniecības zinātne Lauksaimniecības inženierzinātne
27. Harijs Kalis Fizika Šķidruma un gāzes mehānika
Matemātika .
28. Benedikts Kalnačs Literatūrzinātne .
29. Jānis Kārkliņš Juridiskā zinātne .
30. Ilze Klincāre Fizika Lāzeru fizika un spektroskopija
31. Jānis Kloviņš Bioloģija Molekulārā bioloģija
Medicīna Medicīniskā ģenētika
32. Andrejs Koliškins Matemātika .
33. Olga Kononova Mehānika .
34. Maija Kūle Filozofija .
35. Ksavjē (Xavier) Lands (Landes) Filozofija .
Politikas zinātne .
36. Ivars Lācis Fizika Medicīniskā fizika
37. Maira Leščevica Ekonomika .
38. Dace Markus Valodniecība .
39. Roberts Matisons Bioloģija Ekoloģija
Mežzinātne .
40. Ārija Meikališa Juridiskā zinātne .
41. Jurijs Merkurjevs Informācijas tehnoloģija .
42. Inga Millere Medicīna Veselības aprūpe
43. Arnis Mugurevičs Veterinārmedicīna .
44. Indriķis Muižnieks Bioloģija Molekulārā bioloģija, mikrobioloģija
45. Jānis Osis Informācijas tehnoloģija .
46. Rolands Parts Elektronika un telekomunikācijas .
47. Jana Pavāre Medicīna Pediatrija
48. Irina Pilvere Ekonomika .
Vadībzinātne .
49. Jānis Pleps Juridiskā zinātne .
50. Jevgenija Ponomarenko Ķīmija Analītiskā ķīmija, Koksnes ķīmija
51. Valdis Priednieks Transports un satiksme Jūras transports un infrastruktūra
52. Andrejs Reinfelds Matemātika .
53. Pēteris Rivža Ekonomika .
54. Uldis Rogulis Fizika Cietvielu fizika
55. Nils Rostoks Bioloģija Ģenētika
Lauksaimniecības zinātne Laukkopība
56. Felikss Sadirbaevs Matemātika .
57. Alīda Samuseviča Pedagoģija .
58. Sandra Sebre Psiholoģija .
59. Voldemārs Spuņģis Bioloģija Ekoloģija
60. Kristīne Strada-Rozenberga Juridiskā zinātne .
61. Gunta Strazda Medicīna Patoloģija
62. Uldis Sukovskis Informācijas tehnoloģija .
63. Aleksandrs Šostaks Matemātika .
64. Gaļina Teliševa Materiālzinātne Koksnes materiāli un tehnoloģija
65. Ramūnas Tupčiauskas Materiālzinātne Koksnes materiāli un tehnoloģija
66. Andrejs Vasks Vēsture .
67. Andrejs Vilks Juridiskā zinātne .
68. Gatis Vītols Informācijas tehnoloģija .
69. Inesa Vorončuka Vadībzinātne .
70. Laimons Začs Astronomija .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2019. gada 14.aprīlim.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Ivanda Franckeviča Medicīna Patoloģija

2.

Andris Grīnfelds Vadībzinātne Izglītības vadība

3.

Diāna Hamkova Juridiskā zinātne .

4.

Uldis Spulle Materiālzinātne Koksnes materiāli un tehnoloģija

5.

Guntis Strautmanis Transports un satiksme Sauszemes transports un infrastruktūra

6.

Aleksandra Šļahova Pedagoģija .

7.

Oļegs Užga-Rebrovs Informācijas tehnoloģija .

8.

Ludmila Verovska Ekonomika .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2017. gada 14.aprīlim.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš
Zinātniskais sekretārs A.Kokorevičs


M.Putniņa 67223211

Pedējā atjaunošana 16-06-2016