Nr. 4-3-2, 21.04.2008

11-09-2008

Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 4-3-2

Rīgā, 2008.gada 21.aprīlī

Latvijas Zinātnes padome pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu”, LR MK Noteikumiem “Latvijas Zinātnes padomes nolikums” (Nr.383, 09.05.2006.) un LR MK Noteikumiem „Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību” (Nr.497, 20.06.2006.) nolemj:

Apstiprināt par ekspertiem atbilstošās zinātnes nozaru apakšnozarēs šādus zinātniekus:

1. Dabas zinātnes un matemātika

1.

Vjačeslavs

Gerbreders

Dr.phys.

1.1.1.

Cietvielu fizika

DU

2.

Valfrīds

Paškevičs

Dr.phys.

1.1.1.

Cietvielu fizika

DU

2. Inženierzinātnes un datorzinātne

3.

Juris

Vanags

Dr.sc.ing.

2.3.3.

Koksnes ķīmijas un polimēru materiālu tehnoloģija

RTU

4.

Juris

Krizbergs

Dr.sc.ing.

2.2.2.

Mašīnzinātne

RTU

5.

Semjons

Cifanskis

Dr.habil.sc.ing.

2.2.2.

Mašīnzinātne

RTU

6.

Ēriks

Geriņš

Dr.sc.ing.

2.2.2.

Mašīnzinātne

RTU

7.

Jānis

Mazais

Dr.sc.ing.

2.2.2.

Mašīnzinātne

RTU

8.

Narimants

Salenieks

Dr.habil.sc.ing.

2.2.2.

Mašīnzinātne

RTU

9.

Jānis

Rudņevs

Dr.sc.ing.

2.2.2.

Mašīnzinātne

RTU

10.

Aivars

Šulcs

Dr.sc.ing.

2.2.2.

Mašīnzinātne

RTU

4. Lauksaimniecības, vides, Zemes un meža zinātnes

11.

Juris

Aigars

Dr.geogr.

4.3.

Vides zinātne

LHEI

 

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2011.gada 21.aprīlim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs E.Grēns

Pedējā atjaunošana 11-09-2008