Nr. 46-2-1. 19.05.2016. Par eksperta tiesību piešķiršanu

20-05-2016

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 46-2-1

Rīgā,  2016.gada 19.maijā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k. Vārds Uzvārds Zinātnes nozare Apakšnozare
1. Vita Antāne Veterinārmedicīna .
2. Ainārs Bajinskis Medicīna Rentgenoloģijā un radioloģijā
3. Jānis Visvaldis Bārzdiņš Datorzinātne .
4. Laura Beķere Ķīmija Organiskā ķīmija
5. Dina Bethere Pedagoģija .
6. Valērijs Bezrukovs Enerģētika .
7. Dagnija Blumberga Enerģētika .
8. Elmārs Blūms Fizika Siltumfizika un molekulāra fizika, Šķidruma un gāzes mehānika, Magnētisko parādību fizika
9. Viesturs Bražis Elektrotehnika .
10. Kārlis Briņķis Enerģētika .
11. Nataļja Budkina Matemātika .
12. Ilze Burmistre Enerģētika .
Vides zinātne Vides inženierzinātne
13. Andrejs Cekuls Vadībzinātne .
14. Jānis Cīrulis Matemātika .
15. Liāna Deklava Medicīna Veselības aprūpe
16. Aina Dobele Ekonomika .
Vadībzinātne .
17. Ina Druviete Valodniecība .
18. Ilmārs Dūrītis Veterinārmedicīna .
19. Inguna Ebela Medicīna Sabiedrības veselība
20. Mārtiņš Gedrovičs Enerģētika .
Vides zinātne Vides inženierzinātne
21. Vadims Geža Fizika Šķidruma un gāzes mehānika, Tehniskā fizika
22. Viktors Gopejenko Informācijas tehnoloģija .
23. Modris Greitāns Datorzinātne .
Informācijas tehnoloģija .
Elektronika un telekomunikācijas .
24. Ilze Irbe Bioloģija Mikrobioloģija
Materiālzinātne Koksnes materiāli un tehnoloģija
25. Ingrīda Jakušonoka Ekonomika .
26. Anita Jansone Datorzinātne .
27. Ilga Jansone Valodniecība .
28. Viesturs Jansons Vides zinātne Vides inženierzinātne
29. Elita Jermolajeva Ekonomika .
30. Inna Juhņeviča Ķīmijas inženierzinātne Silikātu materiālu tehnoloģija
31. Juris Roberts Kalniņš Matemātika .
32. Audris Kalniņš Datorzinātne .
33. Kaspars Kalniņš Mehānika .
Būvzinātne .
Mašīnzinātne Diagnostika un kvalitāte
Materiālzinātne Polimēri un kompozītmateriāli
34. Silvija Nora Kalniņš Vides zinātne Vides pārvaldība
35. Ilze Kangro Literatūrzinātne .
Pedagoģija .
36. Atis Kapenieks Informācijas tehnoloģija .
37. Irēna Katane Pedagoģija .
38. Staņislavs Keišs Ekonomika .
39. Marīte Kirikova Informācijas tehnoloģija .
40. Ilze Klāsone Pedagoģija .
41. Aleksandrs Kolesovs Psiholoģija .
42. Aleksandrs Korjakins Būvzinātne .
43. Igors Koškins Valodniecība .
44. Māris Krievāns Ģeoloģija .
45. Gunārs Lauks Elektronika un telekomunikācijas .
46. Anita Līdaka Pedagoģija .
47. Māra Marnauza Pedagoģija .
48. Andrejs Matvejevs Matemātika .
49. Inese Mavļutova Vadībzinātne .
50. Ilze Miķelsone Pedagoģija .
51. Donāts Millers Fizika Cietvielu fizikā, Materiālu fizikā, Fizikālās metodes un instrumenti
52. Ilma Neimane Pedagoģija .
53. Artjoms Obuševs Enerģētika .
54. Antra Ozola Izglītības vadība .
55. Iveta Ozolanta Medicīna Medicīniskā biomehānika
56. Oskars Ozoliņš Elektronika un telekomunikācijas .
Datorzinātne .
57. Linda Pavītola Pedagoģija .
58. Ernests Pētersons Elektronika un telekomunikācijas .
59. Irina Plotka Psiholoģija .
60. Svetlana Polukoško Mehānika .
61. Vitālijs Raščevskis Psiholoģija .
62. Leonīds Ribickis Enerģētika .
Elektrotehnika .
Elektronika un telekomunikācijas .
63. Francesko Romagnoli Enerģētika .
64. Mārtiņš Rutkis Fizika Cietvielu fizika
65. Juris Salaks Medicīna Medicīnas vēsture
66. Juris Smotrovs Datorzinātne .
67. Jānis Spīgulis Fizika Optika
68. Ilze Sproģe Vadībzinātne .
69. Anna Stafecka Valodniecība .
70. Kārlis Šadurskis Matemātika .
71. Genādijs Šahmenko Būvzinātne .
72. Mihails Ščepanskis Fizika Šķidruma un gāzes mehānika, Tehniskā fizika
Mehānika Šķidruma un gāzes mehānika, Nepartrauktas vides mehānika
73. Ērika Šumilo Vadībzinātne .
74. Igors Šuvajevs Filozofija .
75. Anatolijs Truhins Fizika Cietvielu fizikā
76. Māris Turks Ķīmija Organiskā ķīmija, bioorganiskā ķīmija, medicīniskā ķīmija
Farmācija Farmācijas ķīmija
Ķīmijas inženierzinātne Organisko vielu tehnoloģija
77. Larisa Turuševa Valodniecība .
78. Sandra Veinberga Komunikācijas zinātne .
79. Grigorijs Veinbergs Ķīmija Organiskā ķīmija, medic īnas ķīmija
80. Aivars Vembris Fizika Cietvielu fizikā
81. Mārtiņš Vilnītis Būvzinātne .
82. Ģirts Vīgants Enerģētika .
83. Aleksejs Vorobjovs Psiholoģija .
84. Anna Vulāne Valodniecība .
85. Aleksejs Zacepins Informācijas tehnoloģija .
86. Gatis Žogla Vides zinātne Vides inženierzinātne
87. Līga Žogla Vides zinātne Vides inženierzinātne

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2019. gada 19.maijam.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Ēvalds Daugulis Mākslas zinātne Muzikoloģija

2.

Jānis Grasis Juridiskā zinātne .

3.

Alinta Hegmane Medicīna Onkoloģija un hematoloģija

4.

Sandra Meškova Literatūrzinātne .

5.

Larisa Turuševa Pedagoģija .

6.

Aivars Stranga Vēsture .

7.

Ērika Šumilo Ekonomika .

8.

Velga Vēvere Vadībzinātne .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2017. gada 19.maijam.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētāja vietnieks J.Kloviņš

Pedējā atjaunošana 23-05-2016