2016. gada Ekspertu komisiju vēlēšanas rezultāti

3-06-2016

Latvijas Zinātnes Padomes
2016. gada Ekspertu komisiju vēlēšanas rezultāti

Aizklātās balsošanas rezultātā par Ekspertu komisiju (EK) locekļiem ievēlēti:

 

1. Dabaszinātņu un matemātikas EK

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Dzimšanas gads

Zinātniskais grāds

Darbavieta

Amats komisijā

1.1. Fizika, t.sk. astronomija

 

1.

Donāts

Erts

1954

Dr.chem.

LU

Pārstāvis LZP

2.

Aleksejs

Kuzmins

1968

Dr.phys.

LU CFI

Priekšsēdētāja vietnieks

3.

Donāts

Millers

1935

Dr.habil.phys.

LU CFI

 

4.

Jānis

Spīgulis

1950

Dr.habil.phys.

LU

 

1.2. Matemātika

 

1. 1

Andrejs

Koliškins

1954

Dr.math.

RTU

 

2. 2

Andrejs

Reinfelds

1942

Dr.habil.math.

LU MII

 

1.3. Ķīmija

 

1. 1

Pāvels

Arsenjans

1975

Dr.chem.

LOSI

 

2.

Aigars

Jirgensons

1973

Dr.chem.

LOSI

 

3. 3

Māris

Turks

1976

Dr.chem.

RTU

Priekšsēdētājs

4. 4

Andris

Zicmanis

1941

Dr.habil.chem.

LU

 


2. Inženierzinātņu un datorzinātnes EK

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Dzimšanas gads

Zinātniskais grāds

Darbavieta

Amats komisijā

2.1. Datorzinātne

 

1.

Kārlis

Čerāns

1965

Dr.sc.comp.

LU MII

Priekšsēdētāja vietnieks

2.

Jānis

Grundspeņķis

1942

Dr.habil.sc.ing.

RTU

 

3.

Ints

Mednieks

1957

Dr.sc.comp.

EDI

 

2.2. Inženierzinātnes

 

1.

Andris

Čate

1952

Dr.sc.ing.

RTU

Priekšsēdētājs,

pārstāvis LZP

2.

Tālis

Juhna

1972

Dr.sc.ing.

RTU

.

3.

Remo

Merijs Meri

1976

Dr.sc.ing.

RTU

 

4.

Viktors

Mironovs

1941

Dr.habil.sc.ing.

RTU

 

5.

Jānis

Rudzītis

1938

Dr.habil.sc.ing.

RTU

 

6.

Jānis

Vība

1937

Dr.habil.sc.ing.

RTU

 

7.

Aivars

Žūriņš

1956

Dr.ing.

LV KĶI

 

 

3. Bioloģijas un medicīnas zinātnes EK

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Dzimšanas gads

Zinātniskais grāds

Darbavieta

Amats komisijā

3.1. Bioloģija

 

1.

Ģederts

Ieviņš

1960

Dr.habil.biol.

LU

Priekšsēdētājas vietnieks

2.

Edgars

Liepiņš

1978

Dr.pharm.

LOSI

 

3.

Dace

Pjanova

1976

Dr.biol.

LBMC

 

4.

Īzaks

Rašals

1947

Dr.habil.biol.

LU BI

 

5.

Kaspars

Tārs

1971

PhD

LBMC

Pārstāvis LZP

3.2. Medicīna

 

1.

Zanda

Daneberga

1976

Dr.med.

BKUS

 

2.

Simona

Doniņa

1958

Dr.med.

RSU

 

3.

Ilze

Konrāde

1972

Dr.med.

RAKUS

Priekšsēdētāja

4.

Inese

Mārtiņsone

1975

Dr.med.

RSU

 

5.

Jana

Žodžika

1976

Dr.med.

RAKUS

 

  

4. Lauksaimniecības, vides, Zemes un meža zinātņu EK

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Dzimšanas gads

Zinātniskais grāds

Darbavieta

Amats komisijā

4.1. Lauksaimniecības zinātnes (6 vakances)

1.

Ilmārs

Dūrītis

1976

Dr.med.vet.

LLU

 

2.

Edīte

Kaufmane

1956

Dr.biol.

DI

Pārstāve LZP

3.

Aigars

Laizāns

1961

Dr.sc.ing.

LLU

 

4.

Līga

Paura

1971

Dr.agr.

LLU

Priekšsēdētāja

5.

Evita

Straumīte

1975

Dr.sc.ing.

LLU

 

6.

Anda

Valdovska

1964

Dr.med.vet.

LLU

 

4.2. Vides zinātne

1.

Dagnija

Blumberga

1945

Dr.habil.sc.ing.

RTU

 

4.3. Zemes zinātnes

1.

Jānis

Kaminskis

1965

Dr.sc.ing.

RTU

 

4.4. Mežzinātne

1.

Tālis

Gaitnieks

1957

Dr.silv.

Silava

Priekšsēdētājas vietnieks

2.

Linards

Sisenis

1980

Dr.silv.

LLU

 

 

5. Humanitāro un sociālo zinātņu EK

Nr. P.k.

Vārds

Uzvārds

Dzimšanas gads

Zinātniskais grāds

Darbavieta

Amats komisijā

5.1. Humanitārās zinātnes

1.

Kristiāna

Ābele

1972

Dr.art.

LMA

 

2.

Juris

Grigorjevs

1966

Dr.philol.

LU LValI

Pārstāvis LZP

3.

Māra

Grudule

1963

Dr.philol.

LU LFMI

Priekšsēdētājas vietniece

4.

Sandis

Laime

1982

Dr.philol.

LU LFMI

 

5.

Guntis

Zemītis

1955

Dr.hist.

LU LVI

 

5.2. Sociālās zinātnes

1.

Konstantins

Didenko

1946

Dr.oec.

RTU

 

2.

Kārlis

Ketners

1976

Dr.oec.

VM

 

3.

Ilze

Sproģe

1974

Dr.sc.admin.

TSI

Priekšsēdētāja

4.

Tālis

Tisenkopfs

1957

Dr.sc.soc.

LU

 

5.

Vitolds

Zahars

1942

Dr.iur.

DU

 

Izmantotie saīsinājumi

BKUS

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

DI

APP Dārzkopības institūts

DU

Daugavpils Universitāte

EDI

Elektronikas un datorzinātņu institūts

LBMC

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

LLU

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

LMA

Latvijas Mākslas akadēmija

LOSI

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

LU

Latvijas Universitāte

LU BI

LU Bioloģijas institūts

LU CFI

LU Cietvielu fizikas institūts

LU FSI

LU Filozofijas un socioloģijas institūts

LU LFMI

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

LU LvalI

LU Latviešu valodas institūts

LU LVI

LU Latvijas vēstures institūts

LU MII

LU Matemātikas un informātikas institūts

LV KĶI

Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts

RAKUS

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca

RSU

Rīgas Stradiņa universitāte

RSU SI

Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts

RTU

Rīgas Tehniskā universitāte

Silava

Latvijas Valsts Mežzinātņu institūts „Silava"

VM

Veselības ministrija

Pedējā atjaunošana 26-08-2016