Nr. 47-2-1. 16.06.2016. Par eksperta tiesību piešķiršanu

16-06-2016

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 47-2-1

Rīgā,  2016.gada 16.jūnijā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k. Vārds Uzvārds Zinātnes nozare Apakšnozare
1. Pāvels Arsenjans Ķīmija Organiskā un medicīnas ķīmija
2. Ilze Baltiņa Materiālzinātne Tekstila un apģērbu tehnoloģija
3. Biruta Bankina Lauksaimnecības zinātnes Laukkopība, dārzkopība
Bioloģija Mikrobioloģija
4. Vitālijs Beresņevičs Mašinzinātne .
5. Māris Bērziņš Ģeogrāfija Cilvēka ģeogrāfija
Demogrāfija .
6. Gunita Bimšteine Lauksaimnecības zinātnes Laukkopība, dārzkopība
7. Geršons Breslavs Psiholoģija .
8. Rudīte Čevere Informācijas tehnoloģija .
9. Gatis Dilāns Valodniecība Lietiškā valodniecība
10. Agrita Eiduka Mašinzinātne .
11. Anita Geriņa-Ancāne Mašīnzinātne  .
12. Vadims Goremikins Būvzinātne .
13. Juris Grigorjevs Valodniecība .
14. Marina Griščenko Mašīnzinātne .
15. Edmunds Kamoliņš Elektrotehnika .
16. Helēna Kažoka Ķīmija Analītiskā ķīmija
17. Arnis Kiršners Informācijas tehnoloģija .
18. Jānis Kūka Farmācija .
19. Vjačeslavs Lapkovskis Materiālzinātne Polimēri un kompozītmateriāli, Inteliģentie materiāli un struktūras
20. Oļegs Linkevičs Enerģētika .
21. Ineta Lūka Vadībzinātne Izglītības vadība
22. Elīna Makarova Farmācija .
23. Marina Makrecka-Kūka Farmācija .
24. Imants Matīss Elektrotehnika .
25. Tatjana Muravska Ekonomika .
26. Kārlis Pajuste Ķīmija Organiskā un medicīnas ķīmija
Farmācija .
27. Leonīds Pakrastiņš Būvzinātne .
Transports un satiksme Sauszemes transports un infrastruktūra
28. Aiva Plotniece Ķīmija Organiskā un medicīnas ķīmija
Materiālzinātne Inteliģentie materiāli un struktūras, biomateriāli
Farmācija .
29. Māra Plotniece Ķīmija Organiskā un medicīnas ķīmija
Farmācija .
30. Īzaks Rašals Lauksaimnecības zinātnes Lopkopība
31, Sandra Rone Pedagoģija .
32. Antons Ruža Lauksaimnecības zinātnes Laukkopība
33. Arkādijs Soboļevs Ķīmija Organiskā un medicīnas ķīmija
Farmācija .
34. Inna Stecenko Ekonomika .
35. Jānis Šliseris Būvzinātne .
36. Jānis Teteris Fizika Cietvielu fizika, optika
37. Igors Tipāns Mehānika .
38. Jānis Vējš Filozofija .
39. Māra Vidnere Psiholoģija .
40. Brigita Vīgante Ķīmija Organiskā un medicīnas ķīmija
41. Sandra Vītoliņa Elektrotehnika .
42. Angelika Voronova Bioloģija Molekulārā bioloģija
43. Jānis Zaķis Elektrotehnika .
44. Jānis Zuters Datorzinātne .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2019. gada 16.jūnijam.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Semjons Cifanskis Mašinzinātne .

2.

Franks (Frank) Dīdrihs

(Diedrich)

Juridiskā zinātne .

3.

Vladislavs Fomins Vadībzinātne .

4.

Tamāra Grizāne Vadībzinātne .

5.

Līga Jankova Ekonomika .

6.

Gatis Ozoliņš Folkloristika .

7.

Jeļena Pečerska Informācijas tehnoloģija .

8.

Anda Rožukalne Komunikācijas zinātne .

9.

Ausma Špona Pedagoģija .

10.

Gvido Straube Vēsture .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2017. gada 16.jūnijam.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš
Zinātniskais sekretārs A.Kokorevičs

M.Putniņa 67223211

Pedējā atjaunošana 7-07-2016