Nr. 2-3-1. 23.09.2016. Par eksperta tiesību piešķiršanu

26-09-2016

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 2-3-1

Rīgā,  2016.gada 23.septembrī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1. Ludmila Aleksejeva Informācijas tehnoloģija .
2. Jānis Auziņš Mehānika .
Mašīnzinātne .
3. Vadims Bartkevičs Ķīmija Analītiskā ķīmija
4. Uldis Bojārs Datorzinātne .
5. Ģirts Briģis Medicīna Sabiedrības veselība
6. Ilze Buligina Vadībzinātne .
7. Ojārs Bušs Valodniecība .
8. Arnis Cīrulis Informācijas tehnoloģija .
9. Zanda Daneberga Medicīna Medicīniskā ģenētika
10. Gunita Deksne Bioloģija Zooloģija
11. Inesis Feldmanis Vēsture .
12. Sergejs Gaidukovs Ķīmija Lielmolekulāro savienojumu ķīmija
Ķīmijas inženierzinātne Polimēru un šķiedrmateriālu tehnoloģija
Materiālzinātne Materiālfizika, inteliģentie materiāli un struktūras, polimēri un kompozītmateriāli
13. Vladimirs Gonca Mehānika .
14. Ivans Griņevičs Mašīnzinātne .
15. Jeļena Groma Juridiskā zinātne .
16. Elita Grosmane Mākslas zinātne Plastiskās mākslas vēsture un teorija
17. Arnis Gulbis Fizika Cietvielu fizika
18. Ģederts Ieviņš Bioloģija Augu fizioloģija
19. Larisa Iļinska Valodniecība .
20. Aleksandrs Januševskis Mehānika .
Mašīnzinātne .
21. Tālis Juhna Būvzinātne .
22. Māra Jure Ķīmija Organiskā, bioorganiskā, medicīnas ķīmija
Ķīmijas inženierzinātne Organisko vielu tehnoloģija
Farmācija .
23. Dagnija Kalniete Medicīna Medicīniskā ģenētika
24. Henrijs Kaļķis Vadībzinātne .
25. Vladimirs Kasjanovs Medicīna Medicīniskā biomehānika
26. Eduards Kļaviņš Mākslas zinātne Plastiskās mākslas vēsture un teorija
27. Oskars Krievs Elektrotehnika .
28. Aleksejs Kuzmins Fizika Cietvielu fizika
29. Diāna Laiveniece Valodniecība .
30. Egons Lavendelis Informācijas tehnoloģija .
31. Romans Lācis Medicīna Ķirurģija
32. Aivars Lejnieks Medicīna Internā medicīna
33. Dzintra Lele-Rozentāle Valodniecība .
34. Igors Lemberskis Informācijas tehnoloģija .
35. Līga Lepse Lauksaimniecības zinātne Dārzkopība
36. Aija Linē Bioloģija Molekulārā bioloģija, šūnas bioloģija, imunoloģija un ģenētika
37. Edvīns Miklaševičs Medicīna Medicīniskā ģenētika
38. Miki Nakazawa-Miklaševiča Medicīna Medicīniskā ģenētika
39. Grigorijs Oļevskis Ekonomika .
Vadībzinātne .
40. Sergejs Osipovs Ķīmija Analītiskā ķīmija
41. Marina Platonova Valodniecība .
42. Inese Pontaga Sporta zinātne .
43. Pēteris Priedītis Medicīna Rentgenoloģija un radioloģija
44. Iveta Pugajeva Ķīmija Analītiskā ķīmija
45. Osvalds Pugovičs Ķīmija Organiskā ķīmija
46. Skaidrīte Reihmane Ķīmijas inženierzinātne Polimēru un šķiedrmateriālu tehnoloģija
Materiālzinātne Polimēri un kompozītmateriāli
47. Baiba Rozentāle Medicīna Internā medicīna
48. Edgars Rubauskis Lauksaimniecības zinātne Dārzkopība
49. Oļegs Sabeļņikovs Medicīna Anestezioloģija un reanimatoloģija
50. Svetlana Saksonova Ekonomika .
51. Andris Sarnovičs Vadībzinātne .
52. Māra Skrīvele Lauksaimniecības zinātne Dārzkopība
53. Darja Solodovņikova Datorzinātne .
54. Andrejs Stepanovs Enerģētika .
Elektrotehnika .
55. Pēteris Studers Medicīna Ortopēdija
56. Kaspars Sudars Datorzinātne .
57. Jeļena Šalkovska Ekonomika .
58. Rolands Šavelis Datorzinātne .
59. Daina Šķiltere Ekonomika .
60. Andris Šutka Materiālzinātne Keramikas materiāli, Inteliģentie materiāli un struktūras
61. Ruta Švinka Ķīmijas inženierzinātne Silikātu materiālu tehnoloģija
Materiālzinātne Keramikas materiāli
62. Visvaldis Švinka Ķīmijas inženierzinātne Silikātu materiālu tehnoloģija
Materiālzinātne Keramikas materiāli
63. Kaspars Tārs Bioloģija Molekulārā bioloģija, virusoloģija
64. Jānis Teivāns-Treinovskis Juridiskā zinātne .
65. Marina Uhanova Datorzinātne .
66. Jānis Vigovskis Lauksaimniecības zinātne Laukkopība
67. Jānis Vība Mehānika .
Mašīnzinātne .
68. Ludmila Vīksna Medicīna Internā medicīna
69. Dzintars Začs Ķīmija Analītiskā ķīmija
70. Maija Zakriževska Psiholoģija .
71. Namejs Zeltiņš Enerģētika .
Būvzinātne .
72. Laila Zemīte Enerģētika .
73. Jurģis Zemītis Būvzinātne .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2019. gada 23.septembrim.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Māris Andžāns Politikas zinātne .

2.

Voldemārs Barkāns Enerģētika .

3.

Ņina Blūmenaua Psiholoģija .

4.

Jurģis Jansons Mežzinātne .

5.

Gatis Junghāns Enerģētika .

6.

Aira Aija Krūmiņa Pedagoģija .

7.

Toms Ķencis Folkloristika .

8.

Agita Lūse Socioloģija .

9.

Baiba Martinsone Psiholoģija .

10.

Kaspars Osis Informācijas tehnoloģija .

11.

Guntars Selga Medicīna Internā medicīna

12.

Inga Skreitule-Pikša Psiholoģija .

13.

Jeļena Šalkovska Vadībzinātne .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2017. gada 23.septembrim.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs J.Kloviņš
Zinātniskais sekretārs A.Kokorevičs

Pedējā atjaunošana 27-09-2016