Nr. 3-3-1. 20.10.2016. Par eksperta tiesību piešķiršanu

21-10-2016

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 3-3-1

Rīgā,  2016.gada 20.oktobrī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1. Ilze Akota Medicīna Stomatoloģija
2. Elīna Apsīte-Beriņa Ģeogrāfija .
Demogrāfija .
3. Gunārs Bajārs Ķīmija Fizikālā ķīmija, materiālu ķīmija
Fizika Materiālu fizika
4. Ingrida Baranauskiene Pedagoģija .
5. Sergejs Beļakovs Ķīmija Fizikālā ķīmija
6. Valdis Bērziņš Vēsture .
7. Kristaps Circenis Medicīna Veselības aprūpe
8. Ingrīda Čema Medicīna Onkoloģija un hematoloģija, stomatoloģija
9. Anita Čerpinska Vēsture .
10. Ilmārs Dukulis Lauksaimniecības zinātne Lauksaimniecības inženierzinātne
11. Egīls Dzelzītis Būvzinātne .
12. Maija Eglīte Medicīna Sabiedrības veselība
13. Kaspars Ērglis Fizika Šķidruma un gāzes mehānika
14. Zinta Gaile Lauksaimniecības zinātne Laukkopība
15. Elīna Gaile-Sarkane Ekonomika .
Vadībzinātne .
16. Dace Gardovska Medicīna Pediatrija
17. Jānis Gardovskis Medicīna Ķirurģija
18. Tatjana Golubkova Ekonomika .
19. Lelde Grantiņa-Ieviņa Bioloģija Mikrobioloģija
20. Arvīds Irmejs Medicīna Ķirurģija, onkoloģija un hematoloģija
21. Aigars Jirgensons Ķīmija Organiskā un medicīnas ķīmija
22. Ivars Kalviņš Ķīmija Organiskā, bioorganiskā un medicīnas ķīmija
23. Rūta Kaminska Mākslas zinātne Plastiskās mākslas vēsture un teorija
24. Anete Karlsone Vēsture .
25. Mārtiņš Katkevičs Ķīmija Organiskā ķīmija
26. Valerjans Kauss Ķīmija Organiskā ķīmija
27. Andris Kazāks Bioloģija Molekulārā bioloģija, biotehnoloģija, virusoloģija
28. Gaidis Klāvs Enerģētika .
29. Tatjana Kozlovska Bioloģija Molekulārā bioloģija
30. Juta Kroiča Medicīna Mikrobioloģija un virusoloģija
31. Angelika Krūmiņa Medicīna Internā medicīna
32. Nadežda Kuņicina Enerģētika .
Elektrotehnika .
Informācijas tehnoloģija .
33. Nataļja Lāce Ekonomika .
Vadībzinātne .
34. Edvards Liepiņš Ķīmija Organiskā ķīmija
35. Kaspars Liepiņš Mežzinātne .
36. Einārs Loža Ķīmija Organiskā ķīmija
37. Artis Mednis Datorzinātne .
38. Valfrīds Paškevičs Fizika Cietvielu fizika
39. Modrīte Pelše Ekonomika .
40. Aigars Pētersons Medicīna Ķirurģija
41. Māra Pilmane Medicīna Histoloģija un citoloģija
42. Haralds Plaudis Medicīna Ķirurģija
43. Juris Pokrotnieks Medicīna Internā medicīna
44. Inese Poļaka Datorzinātne .
45. Jānis Rubulis Būvzinātne .
46. Vija Sīle Filozofija .
47. Andrejs Skaģers Medicīna Stomatoloģija
48. Māris Spriņģis Fizika Cietvielu fizika
49. Dmitrijs Stepanovs Ķīmija Fizikālā ķīmija
50. Svetlana Stradinya Ekonomika .
51. Edgars Sūna Ķīmija Organiskā un medicīnas ķīmija
52. Ilze Štrumfa Medicīna Pataloģija
53. Signe Tomsone Medicīna Sporta medicīna un rehabilitoloģija
54. Pēteris Tretjakovs Medicīna Normālā fizioloģija
55. Reinis Ūdris Socioloģija .
56. Margarita Urbaha Transports un satiksme .
57. Raimonds Valters Ķīmija Organiskā ķīmija
58. Juris Vīksna Datorzinātne .
Informācijas tehnoloģija .
59. Andris Zeltiņš Bioloģija Molekulārā bioloģija
60. Jānis Zicāns Materiālzinātne Polimēri un kompozītmateriāli
Ķīmijas inženierzinātne Polimēru un šķiedrmateriālu tehnoloģija
61. Anastasija Žiravecka Elektrotehnika .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2019.gada 20.oktobrim.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Kaspars Balodis Juridiskā zinātne .

2.

Anda Brinkmane Medicīna Stomatoloģija

3.

Inga Kačevska Juridiskā zinātne .

4.

Anda Laķe Socioloģija .

5.

Aleksandrs Matvejevs Juridiskā zinātne .

6.

Silvija Radzobe Mākslas zinātne Teātra un kino teorija un vēsture

7.

Edgars Vasiļevskis Medicīna Anestezioloģija un reanimatoloģija

8.

Žermēna Vazne Sporta zinātne .

9.

Jana Zīle Juridiskā zinātne .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2017. gada 20.oktobrim.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs J.Kloviņš
Zinātniskais sekretārs A.Kokorevičs

Pedējā atjaunošana 28-10-2016