Nr. 4-4-1. 25.11.2016. Par eksperta tiesību piešķiršanu

28-11-2016

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 4-4-1

Rīgā,  2016.gada 25.novembrī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1. Gunta Ancāne Medicīna Internā medicīna
2. Anita Auziņa Ekonomika .
Vadībzinātne .
3. Līga Āboliņa Demogrāfija .
4. Aivars Āboltiņš Enerģētika .
Lauksaimniecības zinātne Lauksaimniecības inženierzinātne
5. Mihails Bariševs Bioloģija Molekulārā bioloģija
6. Mārtiņš Boiko Mākslas zinātne Muzikoloģija
7. Agrita Briede Ģeogrāfija .
Vides zinātne .
8. Skaidrīte Būmane Lauksaimniecības zinātne Laukkopība
9. Ģirts Būmanis Būvzinātne .
Materiālzinātne Inteliģentie materiāli un struktūras, keramikas materiāli, biomateriāli
10. Uģis Cabulis Ķīmija Koksnes ķīmija
Ķīmijas inženierzinātne Polimēru un šķiedrmateriālu tehnoloģija
Materiālzinātne Polimēri un kompozītmateriāli
11. Dace Cīrule Materiālzinātne Koksnes materiāli un tehnoloģija
12. Džineta Dimante Ekonomika .
13. Iļja Galkins Enerģētika .
Elektrotehnika .
14. Guntis Gerhards Vēsture .
15. Dace Grauda Bioloģija Ģenētika, šūnu bioloģija, ekoloģija
16. Irina Holodņuka Bioloģija Šūnas bioloģija
17. Āris Jansons Mežzinātne .
18. Sandra Kaija Juridiskā zinātne .
19. Zane Kalniņa Bioloģija Molekulārā bioloģija
20. Gaļina Kaškarova Enerģētika .
21. Aldona Kipāne Juridiskā zinātne .
22. Muza Kirjušina Bioloģija Zooloģija, ekoloģija
23. Svetlana Kozireva Bioloģija Virusoloģija
24. Gaida Krūmiņa Medicīna Rentgenoloģija un radioloģija
25. Anda Ķīvīte Medicīna Sabiedrības veselība
26. Guna Laganovska Medicīna Oftalmoloģija
27. Ilze Liepiņa Mākslas zinātne Muzikoloģija
28. Kristina Ļebedeva Enerģētika .
29. Iryna Marchuk Juridiskā zinātne .
30. Ruta Muceniece Farmācija .
31. Margarita Ņesterova Psiholoģija .
32. Dzintars Ozoliņš Medicīna Mikrobioloģija un virusoloģija
33. Sergejs Pavlovs Fizika Gāzes un šķidruma mehānika
34. Mārcis Pinnis Datorzinātne .
35. Dace Pjanova Bioloģija Molekulārā bioloģija, ģenētika
36. Guntars Pupelis Medicīna Ķirurģija
37. Alīna Romanovska Literatūrzinātne .
38. Jānis Rozenfelds Juridiskā zinātne .
39. Jens Schovsbo Juridiskā zinātne .
40. Linards Sisenis Mežzinātne .
41. Vents Sīlis Filozofija .
42. Henrihs Soms Vēsture .
43. Uldis Strautins Matemātika .
44. Ieva Strēle Medicīna Sabiedrības veselība
45. Aina Strode Pedagoģija .
46. Velga Sudraba Medicīna Veselības aprūpe
47. Viktorija Šipilova Ekonomika .
48. Pēteris Šipkovs Enerģētika .
Būvzinātne .
49. Nataļja Škute Bioloģija Ģenētika
50. Andrejs Šķesters Medicīna Medicīniskā bioķīmija
51. Ilga Urtāne Medicīna Stomatoloģija
52. Elīna Vasiļjeva Literatūrzinātne .
53. Anita Villeruša Medicīna Sabiedrības veselība
54. Jānis Zilgalvis Arhitektūra .
55. Jānis Zvirgzds Būvzinātne Ģeodēzija un ģeoinformātika

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2019.gada 25.novembrim.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Ģirts Burgmanis Ģeogrāfija .

2.

Ilma Čepāne Juridiskā zinātne .

3.

Andris Kangro Vadībzinātne Izglītības vadība

4.

Irēna Kucina Juridiskā zinātne .

5.

Uldis Ķīnis Juridiskā zinātne .

6.

Inga Lāce Medicīna Pediatrija

7.

Ilona Ļaha Literatūrzinātne .

8.

Arkādijs Ņeminuščijs Literatūrzinātne .

9.

Irina Senņikova Ekonomika .

10

Anna Stankeviča Literatūrzinātne .

11

Inna Šteinbuka Ekonomika .

12

Agrita Tauriņa Pedagoģija .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2017. gada 25.novembrim.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs J.Kloviņš
Zinātniskais sekretārs A.Kokorevičs

Pedējā atjaunošana 12-12-2016