Nr. 5-2-1. 22.12.2016. Par eksperta tiesību piešķiršanu

23-12-2016

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 5-2-1

Rīgā,  2016.gada 22.decembrī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1. Ingeborga Andersone Ķīmija
Materiālzinātne
2. Jānis Andersons Mehānika
3. Pēteris Apse-Apsītis Elektrotehnika
4. Jūlija Asmuss Elektronika un telekomunikācijas
5. Ilze Balode Ekonomika
6. Līga Bērziņa-Cimdiņa Materiālzinātne
Ķīmijas inženierzinātne
7. Andris Bērziņš Fizika
8. Andra Blumberga Vides zinātne
Enerģētika
9. Dagnija Blumberga Vides zinātne
10. Liliāna Civjāne Medicīna
Vides zinātne
11. Gunta Čekstere Bioloģija
Vides zinātne
12. Jurijs Dehtjars Fizika
Mašīnzinātne
13. Agnese Dubova Valodniecība
14. Daina Feldmane Lauksaimniecības zinātnes
15. Ruvīns Ferbers Fizika
16. Ineta Geipele Ekonomika
Vadībzinātne
17. Ilze Grāvīte Lauksaimniecības zinātnes
18. Deniss Grjaznovs Fizika
19. Deniss Hanovs Politikas zinātne
20. Ilona Hartmane Medicīna
21. Laila Ikase Lauksaimniecības zinātnes
22. Jans Jeļinskis Elektronika un telekomunikācijas
23. Lolita Jonāne Pedagoģija
24. Uldis Kalnenieks Bioloģija
25. Valdis Kampars Ķīmija
Ķīmijas inženierzinātne
26. Andis Karlsons Bioloģija
27. Jānis Karušs Ģeoloģija
28. Kārlis Ketners Elektrotehnika
29. Valdis Kokars Ķīmija
30. Ilze Koroļeva Socioloģija
31. Jānis Krastiņš Arhitektūra
32. Juris Krūmiņš Demogrāfija
33. Ženija Krūzmētra Ģeogrāfija
34. Ingrīda Kupšāne Literatūrzinātne
35. Aris Lācis Medicīna
36. Jānis Lepsis Lauksaimniecības zinātnes
37. Ineta Lipša Vēsture
38. Ineta Lūka Pedagoģija
39. Juris Mālers Ķīmijas inženierzinātne
40. Artūrs Mozers Fizika
41. Indra Odiņa Pedagoģija
42. Pāvels Onufrijevs Fizika
Materiālzinātne
43. Anita Osvalde Biologija
Lauksaimniecības zinātnes
44. Remigijs Počs Ekonomika
45. Juris Porozovs Pedagoģija
46. Ilga Prudņikova Pedagoģija
47. Santa Purviņa Medicīna
48. Olga Rajevska Vadībzinātne
49. Renāte Ranka Bioloģija
Farmācija
50. Iveta Reinholde Politikas zinātne
51. Una Riekstiņa Farmācija
52. Andrejs Romānovs Informācijas tehnoloģija
53. Jānis Rudzītis Mašīnzinātne
54. Ilze Rūse Politikas zinātne
55. Svetlana Saksonova Vadībzinātne
56. Linards Skuja Fizika
57. Irina Solovjova Ekonomika
58. Irina Sominska Bioloģija
59. Ingars Steiks Elektrotehnika
60. Pēteris Stradiņš Medicīna
61. Uldis Straujums Datorzinātne
62. Sarmīte Strautiņa Lauksaimniecības zinātnes
63. Anatolijs Šarakovskis Fizika
64. Krišjānis Šmits Fizika
Materiālzinātne
65. Māris Tamanis Fizika
66. Māris Zunde Vēsture
67. Līga Zvejniece Medicīna
68. Jurijs Žukovskis Fizika

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2019.gada 22.decembrim.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1.

Juris Binde Vadībzinātne

2.

Ieva Bite Psiholoģija

3.

Edijs Bošs Politikas zinātne

4.

Andris Deniņš Vadībzinātne

5.

Bruno Grasmanis Mehānika

6.

Liene Markus-Narvila Valodniecība

7.

Ivars Strautnieks Ģeogrāfija

8.

Jānis Taurēns Vēsture

9.

Gaļina Žukova Juridiskā zinātne

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2017. gada 22.decembrim.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs J.Kloviņš
Zinātniskais sekretārs A.Kokorevičs