Nr. 8-3-1. 16.03.2017. Par eksperta tiesību piešķiršanu

17-03-2017

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 8-3-1

2017.gada 16.martā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2017.gada 15.marta sēdes protokolu Nr.5 nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1. Ludmila Aleksejeva Ekonomika
2. Diāna Apse Juridiskā zinātne
3. Anna Ābeltiņa Vadībzinātne
4. Māris Balodis Enerģētika
5. Signe Bāliņa Vadībzinātne
6. Konstantīns Beņkovskis Ekonomika
7. Baiba Briede Pedagoģija
8. Vija Dišlere Pedagoģija
9. Valērijs Dombrovskis Pedagoģija
Sporta zinātne
10. Donāts Erts Fizika
Ķīmija
Materiālzinātne
11. Nicolas Gavoille Ekonomika
12. Andris Grīnfelds Vadībzinātne
13. Svetlana Guseva Pedagoģija
Sporta zinātne
14. Deniss Hanovs Komunikācijas zinātne
15. Inna Iņaškina Bioloģija
16, Ingūna Jurgelāne Ekonomika
17. Māris Jurušs Ekonomika
18. Daina Kairiša Lauksaimniecības zinātne
19. Ansis Klūga Elektronika un telekomunikācijas
Transports un satiksme
20. Sarmīte Mikuļoniene Socioloģija
21. Sandra Muižniece-Brasava Pārtikas zinātne
22. Jurijs Ozoliņš Ķīmijas inženierzinātne
Materiālzinātne
23. Dmitrijs Pikuļins Elektronika un telekomunikācijas
24. Anita Pipere Psiholoģija
Pedagoģija
25. Liena Poiša Lauksaimniecības zinātne
26. Dace Rezeberga Medicīna
27. Vitālijs Rjabovs Ķīmija
28. Ženija Roja Medicīna
29. Dmitrijs Serdjuks Būvzinātne
30. Ainārs Stepens Medicīna
31. Inga Stuķēna Medicīna
32. Sergejs Šarkovskis Elektronika un telekomunikācijas
33. Kāris Trušinskis Medicīna
34. Nataļja Vronska Pedagoģija
35. Sanita Zute Lauksaimniecības zinātne

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2020.gada 16.martam.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1. Ludmila Aleksejeva Vadībzinātne
2. Vladimirs Jemeļjanovs Vides zinātne
3. Inese Sirica Mākslas zinātne

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2018. gada 16.martam.

 
Priekšsēdētājs J.Kloviņš
Zinātniskais sekretārs A.Kokorevičs