Nr. 10-3-1. 18.05.2017. Par eksperta tiesību piešķiršanu

19-05-2017

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 10-3-1

2017.gada 18.maijā, Rīgā

Latvijas Zinātnes padome pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2017.gada 17.maija sēdes protokolu Nr.7 nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1. Zane Ābola Medicīna
2. Guntars Balodis Elektronika un telekomunikācijas
3. Ģirts Barinovs Fizika
4. Viesturs Boka Medicīna
5. Armands Celms Būvzinātne
6. Pēteris Cikmačs Fizika
7. Sergejs Čapulis Vadībzinātne
Sporta zinātne
8. Vladimirs Čuvičins Enerģētika
9. Arnis Eņģelis Medicīna
10. Olga Fokina Medicīna
11. Pāvels Gavrilovs Transports un satiksme
12. Andrejs Ivanovs Socioloģija
13. Jānis Kleperis Fizika
14. Rudīte Koka Pedagoģija
15. Ilze Konrāde Medicīna
16. Konstantins Kozlovskis Ekonomika
Vadībzinātne
17. Inguna Leibus Ekonomika
18. Marina Marčenoka Pedagoģija
19. Žanna Martinsone Medicīna
20. Inese Mārtiņsone Medicīna
21. Markus Meckl Komunikāciju zinātne
22. Sandra Meškova Literatūrzinātne
23. Iveta Mietule Ekonomika
Vadībzinātne
24. Aleksejs Mironovs Transports un satiksme
25. Inga Narkevica Materiālzinātne
26. Zanda Priede Medicīna
27. Jeļena Reste Medicīna
28. Aleksandrs Sisojevs Datorzinātne
29. Juris Soms Ģeoloģija
30. Oļesja Starkova Materiālzinātne
31. Līga Stīpniece Materiālzinātne
32. Larisa Turuševa Pedagoģija
33. Oļegs Užga-Rebrovs Informācijas tehnoloģija
35. Ivars Vanadziņš Medicīna
35. Daina Vasiļevska Vadībzinātne
36. Jānis Virbulis Fizika
37. Tija Zvagule Medicīna

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2020.gada 17.maijam.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1. Jānis Dzenis Fizika
2. Jānis Grasis Juridiskā zinātne
3. Jurijs Kočetkovs Ekonomika
4. Dita Nīmante Pedagoģija
5. Rudīte Rinkeviča Literatūrzinātne
6. Ligita Stramkale Pedagoģija

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2018. gada 17.maijam.


Priekšsēdētājs J.Kloviņš
Zinātniskais sekretārs A.Kokorevičs

Blazarene 67228421

Pedējā atjaunošana 19-05-2017