Nr. 12-2-1. 22.06.2017. Par eksperta tiesību piešķiršanu

26-06-2017

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 12-2-1

2017.gada 22. jūnijā, Rīgā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2017.gada 7.jūnija sēdes protokolu Nr.8 nolemj:

1.piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1.

Dana Beļakova Materiālzinātne

2.

Veronika Bikse Ekonomika

3.

Solveiga Blumberga Psiholoģija

4.

Irīna Boiko Mašīnzinātne

5.

Jānis Brizga Vides zinātne

6.

Sergejs Čapulis Pedagoģija

7.

Jeļena Davidova Psiholoģija

8.

Konstantins Didenko Vadībzinātne
Ekonomika

9.

Elans Grabs Elektronika un telekomunikācijas

10.

Aleksandrs Grakovskis Transports un satiksme

11.

Scott William Hegerty Ekonomika

12.

Irina Jackiva Transports un satiksme

13.

Inga Jēkabsone Vadībzinātne

14.

Igors Kabaškins Transports un satiksme

15.

Jānis Kaminskis Būvzinātne

16.

Irēna Kokina Psiholoģija

17.

Gatis Krūmiņš Vēsture
Ekonomika

18.

Silvija Kukle Materiālzinātne

19.

Nataļja Kurjāne Medicīna

20.

Jānis Maniks Fizika

21.

Laila Meija Medicīna

22.

Jurijs Merkurjevs Transports un satiksme

23.

Mareks Mezītis Transports un satiksme

24.

Boriss Mišņevs Transports un satiksme

25.

Ilva Nakurte Ķīmija

26.

Agnese Ozoliņa Medicīna

27.

Gatis Ozoliņš Folkloristika

28.

Andris Pētersons Komunikāciju zinātne

29.

Oskars Purmalis Vides zinātne

30.

Marika Rošā Vides zinātne
Enerģētika

31.

Anda Rožukalne Komunikāciju zinātne

32.

Mihails Savrasovs Transports un satiksme

33.

Natālija Sergejeva Matemātika

34.

Renāte Siliņa-Piņķe Valodniecība

35.

Ausma Špona Pedagoģija

36.

Valdis Tēraudkalns Teoloģija un reliģiju zinātne

37.

Jurijs Tolujevs Transports un satiksme

38.

Anta Trumpa Valodniecība

39.

Velga Vēvere Vadībzinātne

40.

Ausma Viļumsone Materiālzinātne

41.

Anatolijs Zabašta Elektrotehnika

42.

Inese Ziemele Materiālzinātne

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2020.gada 21.jūnijam.

2.piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1. Nora Jansone-Ratinika Pedagoģija
2. Irēna Kokina Vadībzinātne
3. Agita Šmitiņa Vadībzinātne

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2018. gada 21.jūnijam.


Priekšsēdētājs J.Kloviņš

Blazarene 67228421

Pedējā atjaunošana 26-06-2017