Nr. 14-3-1. 17.08.2017. Par eksperta tiesību piešķiršanu

18-08-2017

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 14-3-1

2017.gada 17.augustā, Rīgā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2017.gada 16.augusta sēdes protokolu Nr.9 nolemj:

1.              piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1

Svetlana

Atslēga

Matemātika

2

Armands

Auziņš

Ekonomika

Vadībzinātne

3

Agita

Ābele

Sporta zinātne

4

Maija

Balode

Bioloģija

Vides zinātne

5

Juris

Bārzdiņš

Medicīna

6

Anželika

Berķe-Berga

Vadībzinātne

7

Laima

Bērziņa

Hidroinženierzinātne

Vides zinātne

8

Ilze

Birzniece

Informācijas tehnoloģija

9

Ņina

Blūmenaua

Psiholoģija

10

Nikolajs

Bogdanovs

Elektronika un telekomunikācijas

11

Kaspars

Bondars

Būvzinātne

12

Inna

Dovladbekova

Vadībzinātne

13

Andra

Fernāte

Pedagoģija

Sporta zinātne

14

Līga

Gaile

Būvzinātne

15

Inese

Gobiņa

Medicīna

16

Tamāra

Grizāne

Vadībzinātne

17

Zaiga

Ikere

Valodniecība

18

Jānis

Kajaks

Ķīmijas inženierzinātne

Materiālzinātne

19

Jānis

Kampars

Informācijas tehnoloģija

20

Ināra

Kantāne

Vadībzinātne

21

Antons

Kutjuns

Enerģētika

22

Arnis

Lektauers

Informācijas tehnoloģija

23

Oksana

Lentjušenkova

Vadībzinātne

24

Leonīds

Lepins

Matemātika

25

Evija

Miglāne

Medicīna

26

Dzintars

Mozgis

Medicīna

27

Artūrs

Ozoliņš

Medicīna

28

Oskars

Ozoliņš

Fizika

29

Artūrs

Paparde

Bioloģija

30

Dmitry

Pavlyuk

Transports un satiksme

31

Ilze

Priedīte

Enerģētika

32

Natālija

Prokofjeva

Datorzinātne

33

Juris

Pupčenoks

Politikas zinātne

34

Ingars

Reinholds

Ķīmija

35

Aija

Sannikova

Ekonomika

36

Solvita

Straķe

Bioloģija

37

Baiba

Trinīte

Medicīna

38

Tatjana

Vasiļjeva

Vadībzinātne

39

Natālija

Vedmedovska

Medicīna

40

Reinis

Vilšķērsts

Farmācija

41

Ilmārs

Vīksne

Mehānika

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2020.gada 16.augustam.


2.         piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1

Aija

Brasliņa

Mākslas zinātne

2

Tamāra

Grizāne

Ekonomika

3

Ņina

Linde

Ekonomika

4

Jeļena

Ļubenko

Psiholoģija

5

Līga

Peiseniece

Vadībzinātne

6

Andris

Rubins

Medicīna

7

Aleksandra

Šļahova

Pedagoģija

8

Ēriks

Treļs

Juridiskā zinātne

Priekšsēdētājs       J.Kloviņš


Blazarene 67228421

Pedējā atjaunošana 19-08-2017