Nr. 15-3-1. 21.09.2017. Par eksperta tiesību piešķiršanu

25-09-2017

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 15-3-1

2017.gada 21.septembrī, Rīgā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2017.gada

20.septembra sēdes protokolu Nr.10 nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1

Ilze

Andersone

Datorzinātne

2

Aleksandrs

Andronovs

Matemātika

3

Edvīns

Danovskis

Juridiskā zinātne

4

Inga

Dāboliņa

Materiālzinātne

5

Aija

Dēliņa

Ģeoloģija

6

Aivis

Dombrovskis

Psiholoģija

7

Iveta

Dzīvīte-Krišāne

Medicīna

8

Didzis

Elferts

Bioloģija

9

Kārlis

Freivalds

Datorzinātne

10

Justīna

Hudenko

Ekonomika

11

Jurģis

Jansons

Mežzinātne

12

Sandra

Jēkabsone

Ekonomika

13

Gatis

Junghāns

Enerģētika

14

Madara

Kreile

Medicīna

15

Marina

Kudinska

Ekonomika

16

Viktorija

Ķēniņa

Medicīna

17

Andris

Martinovs

Mehānika

18

Baiba

Martinsone

Psiholoģija

19

Arturs

Medveckis

Pedagoģija

20

Ligita

Melece

Ekonomika

Vadībzinātne

21

Ivars

Mozga

Informācijas tehnoloģija

22

Vadims

Murašovs

Psiholoģija

23

Ilga

Mutule

Ķīmija

24

Aleksandrs

Okss

Materiālzinātne

25

Kaspars

Osis

Informācijas tehnoloģija

26

Jeļena

Pečerska

Informācijas tehnoloģija

27

Jānis

Priede

Literatūrzinātne

Teoloģija un reliģiju zinātne

28

Ingrīda

Puriņa

Bioloģija

29

Gunta

Purkalne

Medicīna

30

Anita

Rācene

Pedagoģija

31

Anita

Rodiņa

Juridiskā zinātne

32

Silvestrs

Rubins

Medicīna

33

Dainis Edgars

Ruņģis

Bioloģija

Mežzinātne

Lauksaimniecības zinātne

34

Oksana

Ruža

Ekonomika

35

Atis

Skudra

Fizika

36

Santa

Slokenberga

Juridiskā zinātne

37

Andris

Sprūds

Politikas zinātne

38

Egils

Stalidzāns

Informācijas tehnoloģija

39

Pāvels

Sudmalis

Farmācija

40

Līvija

Zariņa

Lauksaimniecības zinātne

41

Mārtiņš

Zaumanis

Būvzinātne

Transports un satiksme

42

Irisa

Zīle

Medicīna

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2020.gada 20.septembrim.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1

Liliāna

Civjāne

Socioloģija

2

Justīna

Hudenko

Vadībzinātne

3

Jānis

Neimanis

Juridiskā zinātne

4

Vladimirs

Šestakovs

Transports un satiksme

5

Jānis

Vētra

Medicīna

6

Jānis

Zaļkalns

Medicīna

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2018.gada 20.septembrim.


Priekšsēdētājs    J.Kloviņš

Blazarene 67228421