Nr. 16-2-1. 19.10.2017. Par eksperta tiesību piešķiršanu

20-10-2017

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 16-2-1

2017.gada 19.oktobrī, Rīgā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2017.gada 18.oktobra sēdes protokolu Nr.11 nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1

Māris

Andžāns

Politikas zinātne (politoloģija)

2

Dace

Bandere

Farmācija

3

Gatis

Bažbauers

Enerģētika

Vides zinātne

4

Gundars

Bērziņš

Vadībzinātne

5

Svetlana

Čapenko

Bioloģija

Medicīna

6

Svetlana 

Čornaja

Ķīmija

7

Ģirts

Dimdiņš

Psiholoģija

8

Jānis

Dirba

Elektrotehnika

9

Manuel J.

Fernández González

Pedagoģija

10

Abuzer

Jakarjilmaz

Datorzinātne

11

Baiba

Kaļķe

Pedagoģija

12

Jānis

Kapenieks

Informācijas tehnoloģija

13

Tanel

Kerikmäe

Juridiskā zinātne

14

Toms 

Komass

Enerģētika

15

Mārcis

Leja

Medicīna

16

Sandra

Lejniece

Medicīna

17

Aleksandrs 

Ļvovs

Enerģētika

18

Baiba 

Mauriņa

Farmācija

19

Agita

Misāne

Teoloģija un reliģiju zinātne

20

Anna

Mutule

Enerģētika

21

Laila 

Niedrīte

Datorzinātne

22

Irina 

Oļeiņikova

Enerģētika

23

Ieva 

Ose

Vēsture

24

Sergejs

Paršutins

Informācijas tehnoloģija

25

Vladislavs

Pugačevs

Elektrotehnika

26

Claudio

Rochas

Enerģētika

27

Egils

Stalidzāns

Bioloģija

28

Valda 

Staņēviča

Medicīna

29

Jūlija

Voicehovska

Medicīna

30

Vladimirs

Voicehovskis

Medicīna

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2020.gada 18.oktobrim.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1

Ainārs

Dimants

Komunikāciju zinātne

2

Claudio

Rochas

Vides zinātne

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2018.gada 18.oktobrim.


Priekšsēdētājs             J.Kloviņš

Blazarene 67228421