Nr. 17-3-1. 16.11.2017. Par eksperta tiesību piešķiršanu

17-11-2017

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 17-3-1

2017.gada 16.novembrī, Rīgā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2017.gada 15.novembra sēdes protokolu Nr.12 nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1

Gundars

Alksnis

Informācijas tehnoloģija

2

Ivars

Austers

Psiholoģija

3

Kristiāna

Ābele

Mākslas zinātne

4

Olga

Bogdanova

Ekonomika

5

Juris

Borzovs

Informācijas tehnoloģija

6

Ilze

Briška

Pedagoģija

7

Kristīne

Carjova

Transports un satiksme

8

Simona

Doniņa

Medicīna

9

Aleksandrs

Gavrilovs

Enerģētika

10

Sanda

Geipele

Ekonomika

Vadībzinātne

11

Māris

Hauka

Mašīnzinātne

Materiālzinātne

12

Jānis

Ieviņš

Ekonomika

Vides zinātne

13

Vladimirs

Jemeļjanovs

Vides zinātne

14

Aivars

Kaupužs

Sporta zinātne

15

Oskars

Liniņš

Mašīnzinātne

16

Zane

Lībiete

Mežzinātne

17

Iveta

Ludviga

Vadībzinātne

18

Jeļena

Malahova

Vides zinātne

19

Olaf

Mertelsmann

Vēsture

20

Jānis

Načisčionis

Juridiskā zinātne

21

Inta

Ostrovska

Pedagoģija

Vadībzinātne

22

Žaneta

Ozoliņa

Politikas zinātne (politoloģija)

23

Juris

Paiders

Ģeogrāfija

24

Pāvels

Patļins

Vadībzinātne

25

Stella

Pelše

Mākslas zinātne

26

Māra

Pētersone

Ekonomika

Vadībzinātne

27

Ardis

Platkājis

Medicīna

28

Aigars

Reinis

Medicīna

29

Dagnija

Rostoka

Medicīna

30

Toms

Rostoks

Politikas zinātne (politoloģija)

31

Ilga

Salīte

Pedagoģija

32

Raqueline Azevedo Medeiros

Santos

Datorzinātne

33

Arnis

Sauka

Ekonomika

Vadībzinātne

34

Gunārs

Silabriedis

Būvzinātne

35

Gregory

Simons

Komunikāciju zinātne

36

Ingus

Skadiņš

Medicīna

37

Andrejs

Snegirjovs

Enerģētika

38

Jurijs

Spiridonovs

Ekonomika

39

Anna

Stankeviča

Literatūrzinātne

40

Geoffrey

Swain

Vēsture

41

Vladimirs

Šatrevičs

Ekonomika

Vadībzinātne

42

Gints

Šmits

Ķīmija

43

Ruta

Šneidere

Ekonomika

44

Guntis

Tabors

Bioloģija

45

Agrita

Tauriņa

Pedagoģija

46

Tālis

Tisenkopfs

Socioloģija

47

Valentīna

Urbāne

Vides zinātne

48

Svetlana

Ušča

Pedagoģija

49

Māris

Vītiņš

Informācijas tehnoloģija

50

Gunita

Zariņa

Vēsture

51

Aija

Ziemeļniece

Arhitektūra

52

Rosita

Zvirgzdiņa

Ekonomika

Vadībzinātne

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2020.gada 15.novembrim.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1

Edijs

Bošs

Politikas zinātne (politoloģija)

2

Diāna

Ruska

Lauksaimniecības zinātne

3

Gunta

Siliņa-Jasjukeviča

Pedagoģija

4

Gaļina

Sirica

Valodniecība

5

Aiga

Stāka

Medicīna

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2018.gada 15.novembrim.


Priekšsēdētājs J.Kloviņš

Blazarene 67228421