Nr. 1-3-2, 21.01.2008

11-09-2008

Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 1-3-2

Rīgā, 2008.g. 21.janvārī

Par starpnozaru projekta vadītāja maiņu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

Apstiprināt par starpnozaru projekta Nr. 05.0023 „Latvijas populācijas genofonda izpēte” līdzvadītāju Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošo pētnieku Dr.biol. Jāni Kloviņu šī projekta līdzšinēja līdzvadītāja Elmāra Grēna vietā.

Pamatojums: Starpnozaru projekta Nr. 05.0023 „Latvijas populācijas genofonda izpēte” līdzvadītāja Elmāra Grēna 16.01.2008. iesniegums.

 

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētāja vietnieks J.Jansons

Pedējā atjaunošana 11-09-2008