Nr. 18-2-1. 21.12.2017. Par eksperta tiesību piešķiršanu

28-12-2017

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 18-2-1

2017.gada 21.decembrī, Rīgā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2017.gada

13.decembra sēdes protokolu Nr.13 nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1

Iļja 

Arefjevs

Vadībzinātne

2

Uldis

Bethers

Fizika

3

Raivis

Bičevskis

Filozofija

4

Jevgenijs

Carkovs

Matemātika

5

Andrejs

Čirjevskis

Ekonomika

Vadībzinātne

6

Agnese

Dāvidsone

Komunikāciju zinātne

7

Valērijs

Dombrovskis

Psiholoģija

8

Ilze

France

Pedagoģija

9

Aleksandrs 

Gorbunovs

Informācijas tehnoloģija

10

Svetlana

Guseva

Psiholoģija

11

Aleksandrs

Ivanovs

Vēsture

12

Laimdota

Kalniņa

Ģeogrāfija

Ģeoloģija

13

Oskars

Keišs

Bioloģija

14

Inese

Kokina

Bioloģija

15

Tatjana

Koķe

Pedagoģija

16

Vitālijs

Komašilovs

Informācijas tehnoloģija

17

Elīna 

Konstantinova

Vadībzinātne

18

Janīna

Kursīte-Pakule

Folkloristika

19

Olga

Lavriņenko

Ekonomika

Vadībzinātne

20

Ilona

Ļaha

Literatūrzinātne

21

Markus

Masin

Medicīna

22

Gunita

Mazūre

Ekonomika

23

Ingmārs 

Mikažāns

Medicīna

24

Dace 

Namsone

Pedagoģija

25

Natalija

Ņitavska

Arhitektūra

26

Ilze

Oļehnoviča

Valodniecība

27

Elīna

Pajuste

Ķīmija

28

Gaida

Petere

Matemātika

29

Maria Blanca

Piazuelo

Medicīna

30

Sandris 

Ručevskis

Būvzinātne

Mehānika

31

Irina 

Senņikova

Vadībzinātne

32

Juris 

Skujāns

Būvzinātne

33

Juris

Smirnovs

Transports un satiksme

34

Ruslans 

Šmigins

Lauksaimniecības zinātne

35

Dace

Tirzīte

Bioloģija

36

Andrejs

Vanags

Medicīna

37

Indulis

Vanags

Medicīna

38

Ingrīda 

Veikša

Juridiskā zinātne

39

Armands

Vīgants

Bioloģija

40

Viktors

Voronovs

Ekonomika

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2020.gada 20.decembrim.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1

Laura

Ardava

Komunikāciju zinātne

2

Dace

Balode

Teoloģija un reliģiju zinātne

3

Aldis

Greķis

Būvzinātne

4

Ilze

Jansone

Teoloģija un reliģiju zinātne

5

Dmitrijs

Kravčenko

Datorzinātne

6

Ivars 

Kronis

Juridiskā zinātne

7

Janīna

Kursīte-Pakule

Mākslās zinātne

8

Anda

Laķe

Socioloģija

9

Gunta

Lazdāne

Medicīna

10

Valdis

Muktupāvels

Mākslas zinātne

11

Josef

Neuert

Vadībzinātne

12

Kristīne

Ogle

Mākslās zinātne

13

Maija 

Rozīte

Ģeogrāfija

14

Elita

Stikute

Pedagoģija

15

Juris

Urtāns

Folkloristika

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2018.gada 20.decembrim.


Priekšsēdētājs          J.Kloviņš

Blazarene 67228421

Pedējā atjaunošana 25-01-2018