Par semināriem un biežākajiem jautājumiem

20-02-2018

Informējam, ka LZP organizēja kopā sešus seminārus projektu iesniedzējiem 2018. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursā. Kopā uz semināriem reģistrējās 457 personas, savukārt seminārus apmeklēja 465 personas.

Pateicamies visām institūcijām par iespēju organizēt semināru viņu telpās, kā arī visiem apmeklētājiem un interesentiem.

Šeit skatīt semināru prezentāciju (pdf).

Semināru laikā tika uzdoti jautājumi, kā arī apkopotas aptaujas anketas. Ņemot vērā biežākos jautājumus, LZP apkopoja biežāk uzdotos jautājumus un atbildes. Skatīt šeit (pdf).

Ņemot vērā daudzos jautājumus par prioritārajiem virzieniem zinātnē, LZP atkārtoti izveidoja uzskatāmu materiālu ar nepieciešamo informāciju par prioritārajiem virzieniem zinātnē. Skatīt šeit (pdf).