Nr. 22-3-1. 22.02.2018. Par eksperta tiesību piešķiršanu

8-03-2018

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 22-3-1

2018.gada 22.februārī, Rīgā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome (turpmāk - Padome) saskaņā ar Padomes Eksperta tiesību piešķiršanas kārtību
un pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2018.gada 21.februāra sēdes protokolu Nr.15 nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1

Daina

Andersone

Klīniskā medicīna

2

Irina 

Arhipova

Ekonomika un uzņēmējdarbība

Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

3

Aivars

Bērziņš

Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Veterinārmedicīnas zinātne

4

Juris

Blūms

Materiālzinātne

5

Vjačeslavs 

Bobrovs

Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

6

Agnese

Brangule

Ķīmija

Ķīmijas inženierzinātne

7

Sarma 

Cakula

Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

8

Edgars 

Celms

Datorzinātne un informātika

9

Inga 

Ciproviča

Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

10

Vjačeslavs

Gerbreders

Fizika un astronomija

11

Kristaps

Jaudzems

Bioloģija

Ķīmija

12

Andrejs

Jaunzems

Ekonomika un uzņēmējdarbība

13

Daina

Kārkliņa

Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

14

Māris 

Kļaviņš

Ķīmija

Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

15

Māris

Knite

Fizika un astronomija

Materiālzinātne

16

Oksana

Kovzele

Valodniecība un literatūrzinātne

17

Ilona

Kunda

Socioloģija un sociālais darbs

18

Dagnija

Lazdiņa

Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Vides biotehnoloģija

Vides inženierija un enerģētika

19

Iveta

Liniņa

Ekonomika un uzņēmējdarbība

20

Dagnija 

Loča

Ķīmijas inženierzinātne

Materiālzinātne

21

Jānis

Ločs

Ķīmija

Ķīmijas inženierzinātne

Materiālzinātne

22

Artūrs

Medvids

Materiālzinātne

23

Vladimirs

Meņšikovs

Ekonomika un uzņēmējdarbība

24

Remo

Merijs Meri

Materiālzinātne

25

Irēna

Mihailova

Fizika un astronomija

26

Anatolijs

Mišņovs

Fizika un astronomija

Ķīmija

27

Pawel

Mochalski

Ķīmija

28

Alīna

Ohotina

Ekonomika un uzņēmējdarbība

29

Malgožata

Raščevska

Psiholoģija

30

Viktoriia

Riashchenko

Ekonomika un uzņēmējdarbība

31

Raita 

Rollande

Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

32

Anita

Stašulāne

Filozofija, ētika un reliģija

33

Ivars

Šmelds

Fizika un astronomija

34

Didzis

Ustups

Bioloģija

35

Anda

Valdovska

Veterinārmedicīnas zinātne

36

Alise

Vītola

Ekonomika un uzņēmējdarbība

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2021.gada 21.februārim.

Priekšsēdētājs     J.Kloviņš


Blazarene 67228421