Nr. 23-3-1. 22.03.2018. Par eksperta tiesību piešķiršanu

28-03-2018

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 23-3-1

2018.gada 22. martā, Rīgā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome (turpmāk - Padome) saskaņā ar Padomes Eksperta tiesību piešķiršanas kārtību
 un pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2018.gada 21.marta sēdes protokolu Nr.16 nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1

Andris

Actiņš

Ķīmija

2

Rudīte

Andersone

Izglītības zinātnes

3

Dzintra

Atstāja

Ekonomika un uzņēmējdarbība;

Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija

4

Artūrs

Āboltiņš

Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

5

Katrina

Boločko

Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

6

Edgars

Brēķis

Ekonomika un uzņēmējdarbība

7

Žanna

Caurkubule

Ekonomika un uzņēmējdarbība

8

Mudrīte

Daugaviete

Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

9

Māra

Dūma

Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas (Pārtikas zinātne)

10

Raimonds

Ernšteins

Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija

11

Linda

Gailīte

Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

12

Jānis

Grabis

Ķīmijas inženierzinātne

Materiālzinātne

13

Ilze

Judrupa

Ekonomika un uzņēmējdarbība

14

Annija

Kārkliņa

Tiesību zinātne

15

Uldis

Kondratovičs

Bioloģija

16

Jeļena

Koroļova

Valodniecība un literatūrzinātne

17

Artis

Krūziņš

Fizika un astronomija

18

Tatjana

Ķince

Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas (Pārtikas zinātne)

19

Gundars

Mežinskis

Ķīmijas inženierzinātne

Materiālzinātne

20

Olga

Miezīte

Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

21

Pāvels

Narica

Fizika un astronomija

22

Vizma

Nikolajeva

Bioloģija

23

Irina

Novosjolova

Ķīmija

24

Liāna

Orola

Ķīmija

25

Zanda

Rubene

Izglītības zinātnes

26

Normunds

Stivriņš

Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

27

Inna

Šteinbuka

Ekonomika un uzņēmējdarbība

28

Tatjana

Tambovceva

Ekonomika un uzņēmējdarbība

29

Jeļena

Titko

Ekonomika un uzņēmējdarbība

30

Guntars

Vaivars

Ķīmija

31

Anda

Zeidmane

Izglītības zinātnes

32

Andris

Zicmanis

Ķīmija

33

Irēna

Žogla

Izglītības zinātnes

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2021.gada 21.martam.


Priekšsēdētājs J.Kloviņš


Blazarene 67228421