Nr. 25-3-1. 19.04.2018. Par eksperta tiesību piešķiršanu

20-04-2018

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 25-3-1

2018.gada 19.aprīlī, Rīgā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome (turpmāk - Padome) saskaņā ar Padomes Eksperta tiesību piešķiršanas kārtību
un pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2018.gada 18.aprīļa sēdes protokolu Nr.17 nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1

Ludmila

Aleksejeva

Ekonomika un uzņēmējdarbība

2

Andris

Anspoks

Fizika

3

Jeļena

Badjanova

Psiholoģija

4

Maija 

Burima

Valodniecība un literatūrzinātne

5

Arita

Dubņika

Materiālzinātne

6

Aija

Eglīte

Ekonomika un uzņēmējdarbība

7

Dāvids

Fridmanis

Bioloģija

8

Ēriks

Geriņš

Mašīnbūve un mehānika

9

Dzintra

Iliško

Psiholoģija

10

Zilgma 

Irbe

Materiālzinātne

11

Dace

Keidāne

Veterinārmedicīnas zinātne

12

Kaspars

Kovaļenko

Veterinārmedicīnas zinātne

13

Iveta

Ķestere

Izglītības zinātnes

14

Ervīns

Lukševičs

Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

15

Baiba

Rivža

Ekonomika un uzņēmējdarbība

16

Kristaps 

Rubenis

Materiālzinātne

17

Aiga

Švede

Fizika

18

Margarita

Terentjeva

Veterinārmedicīnas zinātne

19

Andrejs 

Veisbergs

Valodniecība un literatūrzinātne

20

Anita 

Zariņa

Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija

21

Marga

Živitere

Ekonomika un uzņēmējdarbība

22

Aivars 

Žūriņš

Ķīmija

Ķīmijas inženierzinātne

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2021.gada 18.aprīlim.


Priekšsēdētājs    J.Kloviņš

Blazarene 67228421