Nr. 27-3-1. 17.05.2018. Par eksperta tiesību piešķiršanu

25-05-2018

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 27-3-1

2018.gada 17.maijā, Rīgā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome (turpmāk - Padome) saskaņā ar Padomes Eksperta tiesību piešķiršanas kārtību
un pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2018.gada 16.maija sēdes protokolu Nr.18 nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1

Arnis

Āboliņš

Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

2

Oskars 

Bikovens

Ķīmija

3

Pawel

Gornas

Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

4

Jeļena

Jermolajeva

Izglītības zinātnes

5

Andis

Kalvāns

Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

6

Juris

Kalvāns

Fizika un astronomija

7

Agris

Kamenders

Vides inženierija un enerģētika

8

Edīte

Kaufmane

Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

9

Kārlis

Krēsliņš

Ekonomika un uzņēmējdarbība

10

Daiga

Kunkulberga

Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

11

Gunta

Ķizāne

Ķīmija

12

Jānis

Ķīsis

Klīniskā medicīna

13

Inga

Lapiņa

Ekonomika un uzņēmējdarbība

Politikas zinātne

14

Viesturs

Melecis

Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

15

Oļģerts

Nikodemus

Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija

Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

16

Līga

Paura

Bioloģija

Dzīvnieku un piena lopkopības zinātne

17

Elmārs

Rancāns

Klīniskā medicīna

18

Rudīte

Rinkeviča

Valodniecība un literatūrzinātne

19

Irēna

Saleniece

Vēsture un arheoloģija

20

Dalija

Segliņa

Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

21

Dmitrijs

Serdjuks

Būvniecības un transporta inženierzinātnes

22

Inguna

Skadiņa

Datorzinātne un informātika

23

Dmitrijs

Skoruks

Ekonomika un uzņēmējdarbība

24

Gunta 

Spriņģe

Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

25

Ligita

Stramkale

Izglītības zinātnes

26

Edmunds

Teirumnieks

Vides inženierija un enerģētika

27

Ivars

Veidenbergs

Vides inženierija un enerģētika

28

Vladislavs

Volkovs

Socioloģija un sociālais darbs

29

Dace

Zavadska

Klīniskā medicīna

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2021.gada 16.maijam.

Priekšsēdētājs     J.Kloviņš

Blazarene 67228421