Nr. 8-3-2, 11.09.2008

15-09-2008

Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 8-3-2

Rīgā, 2008.gada 11.septembrī

Par ekspertu tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu”, LR MK Noteikumiem “Latvijas Zinātnes padomes nolikums” (Nr.383, 09.05.2006.) un LR MK Noteikumiem „Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību” (Nr.497, 20.06.2006.) nolemj:

Apstiprināt par ekspertiem atbilstošās zinātnes nozaru apakšnozarēs šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātniskais grāds

Zinātnes nozare

Darbavieta

Humanitārās un sociālās zinātnes

1.

Gunita

Zariņa

Dr.hist.

5.1.1.

Vēsture

LU LVI

2.

Tarmo

Kulmar

Dr.theol.

5.1.6.

Teoloģija un reliģijzinātne

Tartu Universitāte

3.

Zigrīda

Goša

Dr.oec.

5.2.4.

Demogrāfija

LU

4.

Tālavs

Jundzis

Dr.iur.

5.2.9.

Juridiskās zinātnes

LZA BSPC

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2011.gada 11.septembrim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs E.Grēns

Pedējā atjaunošana 15-09-2008