Apstiprināts 2018. gada otrā fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa nolikums

2-07-2018

Latvijas Zinātnes padome (LZP) 2018. gada 28. jūnijā ar lēmumu Nr. 29-1-1 apstiprināja 2018. gada otrā fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa nolikumu (nolikums).

Nolikumā un tā pielikumos veiktas izmaiņas, salīdzinot ar 2018. gada pirmo konkursu. Galvenās no tām:

konkursa kopējais finansējums ir 8 539 000 EUR, tai skaitā 5% administratīvajām izmaksām;

projektu īstenošanas periods ir divi gadi;

ja zinātniskā institūcija ir atzīta par atbilstošu pētniecības organizācijas (PO) statusam pirmajā konkursā, otrajā konkursā nav jāiesniedz dokumenti par atbilstību PO;

projekta budžets detalizēti jāaizpilda tikai par atlīdzību (par abiem projekta īstenošanas gadiem), savukārt pārējās sadaļas jāaizpilda tikai par diviem gadiem kopumā;

projekta kopsavilkums un pamatojums par atbilstību prioritārajiem virzieniem jāaizpilda atsevišķi;

projekta īstenošana jāuzsāk un līgums par projekta īstenošanu jāslēdz ne vēlāk kā 2018. gada decembrī;

nav jāiesniedz vidusposma pārskats par projektu īstenošanu.

2018. gada otrais projektu konkurss tiks izsludināts pēc pirmā konkursa rezultātu paziņošanas.

LZP aicina visus interesentus iepazīties ar konkursa nolikumu jau pirms konkursa izsludināšanas, tajā skaitā galvenajām izmaiņām. 2018. gada otrā konkursa dokumentācija (flp_2_2018.zip):

Nolikums [flpp_2_nolikums_28.06.doc]

1. pielikums - Projekta iesniegums [flpp_2_pielikums1_28.06.doc]

2. pielikums - Metodika [flpp_2_pielikums2_28.06.doc]

3. pielikums - Administratīvie kritēriji [flpp_2_pielikums3_28.06.doc]

4. pielikums - Vadlīnijas projektu izvērtēšanā [flpp_2_pielikums4_28.06.doc]

5. pielikums - Eksperta apliecinājums [flpp_2_pielikums5_28.06.doc]

6. pielikums - Projekta iesnieguma vērtējuma veidlapa [flpp_2_pielikums6_28.06.doc]

7. pielikums - Projekta līgums [flpp_2_pielikums7_28.06.dox]

Projekta līguma 1. pielikums [flpp_2_pielikums7_pielikums1.xls]

Projekta līguma 2. pielikums [flpp_2_pielikums7_pielikums2.xls]

Projekta līguma 3. pielikums [flpp_2_pielikums7_pielikums3.xls]

Projekta līguma 4. pielikums [flpp_2_pielikums7_pielikums4.xls]

Projekta līguma 5. pielikums [flpp_2_pielikums7_pielikums5.xls]

Projekta līguma 6. pielikums [flpp_2_pielikums7_pielikums6.xls]

Projekta līguma 7. pielikums [flpp_2_pielikums7_pielikums7.doc]

Projekta līguma 8. pielikums [flpp_2_pielikums7_pielikums8.xls]

Projekta līguma 9. pielikums [flpp_2_pielikums7_pielikums9.doc]

8. pielikums - Noslēguma pārskata vērtējuma veidlapa [flpp_2_pielikums8_28.06.doc]

Pedējā atjaunošana 2-07-2018