Nr. 29-3-1. 29.06.2018. Par eksperta tiesību piešķiršanu

4-07-2018

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 29-3-1

2018.gada 29.jūnijā, Rīgā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome (turpmāk - Padome) saskaņā Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumu Nr. 724 "Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu" 2.punktu, Padomes Eksperta tiesību piešķiršanas kārtību (apstiprināta ar Padomes 2018. gada 15. janvāra rakstiskās procedūras lēmumu Nr. 19-1-1) un pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2018.gada 13.jūnija sēdes protokolu Nr.19 nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1

Uldis

Berķis

Ekonomika un uzņēmējdarbība

2

Eva

Eglāja-Kristsone

Valodniecība un literatūrzinātne

3

Egils

Ginters

Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

4

Kārlis

Ketners

Ekonomika un uzņēmējdarbība

5

Jeļena

Kirilova

Ķīmija

6

Inga

Ļašenko

Materiālzinātne

7

Vadims

Mantrovs

Tiesību zinātne

8

Vladimirs

Meņšikovs

Socioloģija un sociālais darbs

9

Andris

Ozols

Materiālzinātne

10

Vitālijs

Pavelko

Būvniecības un transporta inženierzinātnes

11

Boriss

Poļakovs

Fizika un astronomija

12

Raimonds

Popļausks

Ķīmija

13

Gita

Rēvalde

Fizika un astronomija

14

Ēriks

Sļedevskis

Fizika un astronomija

15

Aleksandrs

Urbahs

Būvniecības un transporta inženierzinātnes

Mašīnbūve un mehānika

16

Artūrs

Zeps

Ekonomika un uzņēmējdarbība

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2021.gada 28.jūnijam.


Priekšsēdētājs      J.Kloviņš


Blazarene 67228421