Nr. 34-1-1. 7.09.2018. Par eksperta tiesību piešķiršanu

10-09-2018

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 34-1-1

2018.gada 7.septembrī, Rīgā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome (turpmāk - Padome) saskaņā Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumu Nr. 724 "Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu"  2.punktu, Padomes Eksperta tiesību piešķiršanas kārtību (apstiprināta ar Padomes 2018. gada 15. janvāra rakstiskās procedūras lēmumu Nr. 19-1-1), turpmāk Kārtība un pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2018.gada 28.augusta rakstiskās procedūras protokolu Nr.20 nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1

Juris

Aigars

Dabaszinātnes- Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

2

Alla

Anohina-Naumeca

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

3

Aiga

Barisa

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

4

Anda

Batraga

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

5

Ilze

Beitāne

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

6

Zane

Bičevska

Dabaszinātnes- Datorzinātnes un informātika

7

Inese

Bula

Dabaszinātnes- Matemātika

8

Jānis

Buls

Dabaszinātnes- Matemātika

9

Indra

Dedze

Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

10

Maria

Issagouliantis

Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

11

Daina

Kalniņa

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Ķīmijas inženierzinātne

12

Mārtiņš

Kleinhofs

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Būvniecības un transporta inženierzinātnes

13

Sergejs

Kodors

Dabaszinātnes- Datorzinātnes un informātika

14

Mārīte

Kravale-Pauliņa

Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

15

Zaiga

Krišjāne

Sociālās zinātnes- Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija

Sociālās zinātnes- Socioloģija un sociālais darbs

16

Anna

Kubule

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

17

Jeļena

Lonska

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

18

Inese

Lūsēna-Ezera

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

19

Signe

Mežinska

Sociālās zinātnes- Socioloģija un sociālais darbs

20

Indra

Muižniece

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

21

Olga

Mutere

Dabaszinātnes- Bioloģija

22

Alīna

Ohotina

Sociālās zinātnes- Socioloģija un sociālais darbs

23

Jurģis

Poriņš

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

24

Zigmārs

Rendenieks

Dabaszinātnes- Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

25

Olga

Ritenberga

Dabaszinātnes- Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

26

Jeļena

Semeņeca

Humanitārās un mākslas zinātnes- Valodniecība un literatūrzinātne

27

Arturs

Stalažs

Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

28

Jeļena

Storoženko

Medicīnas un veselības zinātnes- Citas medicīnas un veselības zinātnes, tai skaitā tiesu medicīniskā ekspertīze

29

Gaļija

Šuļga

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Materiālzinātne

30

Elīna

Vasiļjeva

Humanitārās un mākslas zinātnes- Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

31

Indra

Zeltiņa

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

32

Inga

Zicmane

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2021.gada 6.septembrim


Priekšsēdētājs        J.Kloviņš

 

Blazarene 67228421